Ail fyw perfformiadau bywiog Maes B

Cawn ail-fyw rhai o'r perfformiadau bywiog a'r wefr y profodd y bandiau a'r ymwelwyr mewn rhifyn 'Maes B' arbennig o'r gyfres Ochr 1, nos Iau yma ar S4C.

Mae 2017 yn nodi 20 mlynedd ers sefydlu'r Maes B cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae dros 20 o brif fandiau Cymru yn perfformio ar lwyfannau'r Ŵyl. 

 

Griff Lynch fydd wrth y llyw wrth i ni fwynhau perfformiadau gan Y Reu, HMS Morris, Candelas, Yws Gwynedd a Fleur de Lys. Ond i un cerddor o Fôn, roedd eleni'n 'Steddfod i'w chofio.

 

"Profiad anhygoel oedd cael chwarae ar lwyfan Maes B eleni i dorf fawr mor agos at adref," meddai Rhys Edwards, prif leisydd y band o Sir Fôn, Fleur de Lys. "Mae Maes B bob amser yn uchafbwynt y flwyddyn ac mae hi'n anrhydedd cael bod yn rhan ohono. Roedd hi'n anhygoel gweld cymaint o gynnwrf am gerddoriaeth Gymraeg ar yr ynys."

 

Hefyd yn perfformio ar lwyfan Maes B eleni oedd y band HMS Morris a hynny am yr ail dro.

 

Braint

 

"Mae perfformio ym Maes B o hyd yn fraint ac mae'r gynulleidfa yno bob tro mor gefnogol ac yn adnabod ambell gân erbyn hyn," meddai Heledd Mair Watkins, prif leisydd y band sy'n wreiddiol o Lanymddyfri ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.

 

"Mae HMS Morris wedi bod yn gigio ers peth amser nawr ac rwy'n ysu i ddechrau recordio caneuon newydd. Fe fyddwn ni'n cymryd hoe fach am y tro er mwyn ffocysu ar ysgrifennu cynnwys newydd ac yn edrych ymlaen at eu rhannu nhw pan fyddan nhw'n barod.

 

Dwi'n edrych ymlaen at yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd y flwyddyn nesaf. Pan dwi ddim gyda HMS Morris dwi'n gweithio yng Nghanolfan y Mileniwm felly bydd popeth reit ar fy stepen ddrws!"

 

Hefyd yn perfformio ym Maes B eleni oedd Yr Eira, Chroma, Sŵnami, Ffracas, Ysgol Sul a Cpt. Smith.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru