Ail drefnu gorymdaith y Ddraig yn Oriel y Parc

12/03/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn gohirio Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc oherwydd tywydd garw, bydd y digwyddiad yn awr yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yma.

Bydd y strydoedd yn llawn pobl sydd wedi dod i fwynhau gweld plant ysgol, grwpiau o sgowtiaid ac aelodau o Grŵp Gofal Preswyl yn gorymdeithio’n falch drwy ganol y ddinas gyda’u crefftau a’u baneri, i gyfeiliant Band Sgwadron 948 y Corfflu Hyfforddiant Awyr.

 

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Oriel y Parc: “Tra yr oeddem ni’n chwilio am ddyddiad addas i gynnal y digwyddiad sydd wedi cael ei ad-drefnu, penderfynwyd y byddai Diwrnod Sant Padrig yn ddelfrydol oherwydd bod Tyddewi wedi’i hefeillio gyda Naas yn yr Iwerddon ac mae cymaint o gysylltiadau chwedlonol rhwng Tyddewi a nawddsant Iwerddon.

‘Mae'r rhain yn cynnwys safle Capel Sant Padrig ym Mhorth Mawr, o le y dywedir ei fod wedi hwylio er mwyn troi Iwerddon tuag at Gristnogaeth. Dywed rhai straeon ei fod wedi cael ei eni yn Nhŷ Ddewi tra bod eraill yn hawlio bod y ddau nawddsant wedi cyfarfod ar Ynys Dewi.

“Beth bynnag yr ydych chi’n ei gredu, dewch i ymuno â ni i ddathlu diwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ardal. Mae croeso cynnes iawn hefyd i unrhyw gerddor, band neu grŵp gyda chysylltiadau Gwyddelig gymryd rhan yn y digwyddiad, tra gall unrhyw un sy’n dymuno creu draig ar thema Wyddelig ymuno â’r orymdaith hefyd.”

 

Yr orymdaith

 

Bydd Gorymdaith y Ddraig yn gadael cwrt Oriel y Parc am 11am ac yn mynd i’r Stryd Fawr cyn teithio o gwmpas Sgwâr y Groes.

 

Wedyn bydd yr orymdaith yn dychwelyd i Oriel y Parc, lle gallwch gael gwybodaeth am sut mae mwynhau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gweld amrywiaeth o arddangosfeydd a chadw’n gynnes gyda diodydd poeth neu bowlen o gawl yn y caffi.

 

 

Os hoffech chi gymryd rhan yng Ngorymdaith y Ddraig, cysylltwch â Katie Withington drwy anfon e-bost at katiew@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 01437 720392.