£40 miliwn ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd

16/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ysbytai dan bwysau

Bydd £40 miliwn ychwanegol yn dod i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn dilyn cyfnod dros y Nadolig a’r flwyddyn newydd ble mae ysbytai wedi bod dan bwysau cynyddol gan lif o gleifion sâl.

 

Gwelodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gynnydd sylweddol yn y cleifion mwyaf difrifol wael yn defnyddio’r gwasanaethau, gyda chynnydd digynsail yn y galw dros yr wythnosau diwethaf.

 

Mae adrannau achosion brys mewn ysbytai ledled Cymru yn nodi cynnydd mewn derbyniadau cleifion â chyflyrau acíwt, anghenion cymhleth a dibyniaeth.

 

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hut fod y buddsoddiad yn dangos eu hymrwymiad i'r gwasanaeth,

 

“Gyda £295m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn 2015-16, sy’n cynnwys y cyllid refeniw o £70m yn sgil Datganiad yr Hydref, mae’n golygu cynnydd mewn buddsoddiad yn ein Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru o bron hanner biliwn o bunnoedd dros ddwy flynedd.

 

Ychwanegodd, “Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad clir i Wasanaeth Iechyd cynaliadwy yng Nghymru sy’n seiliedig ar y diwygiadau sydd wedi’u hamlinellu yn adroddiad Nuffield.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net