£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau ymgynghorwyr

23/02/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Ysbyty'r Rhath, Caerdydd

Datgelwyd fod Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi talu dros £21 miliwn am wasanaethau ymgynghorwyr dros y pedair blynedd diwethaf, yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru.

 

Cafwyd y codiad mwyaf mewn gwario ar ymgynghorwyr rheoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle treblodd yn 2013-14 i £1,215,000 o £403,000.  Y rhai wariodd fwyaf oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sef £5m.

 

Cafwyd y wybodaeth gan saith bwrdd iechyd Cymru, GIG Cymru ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru yn dilyn cais gan Blaid Cymru dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd, Elin Jones: “Mae’n anodd gweld sut y gellir cyfiawnhau’r lefel hwn o wario ar adeg pan fod arian mor brin yn y GIG yng Nghymru.

 

“Yn sicr, bydd cleifion yn gofyn oni fyddai modd ailgyfeirio cyfran helaeth o’r gwario hwnnw at wasanaethau rheng-flaen, sydd dan bwysau. Buaswn yn holi hefyd a ydym yn cael y gwerth gorau am arian os yw saith bwrdd iechyd a GIG Cymru yn prynu arbenigedd rheoli i mewn.

 

“Mae amrywiaeth helaeth ar draws y byrddau iechyd gydag Abertawe Bro Morgannwg yn gwario £5.1m ac Aneurin Bevan £596,000 ar waith ymgynghorwyr rheoli. Mae’n edrych fel petai diwylliant o wario arian ar ymgynghorwyr mewn rhai byrddau iechyd ac nid mewn eraill.

 

“Byddai’n well gan gleifion sy’n gwario llawer ar ymgynghorwyr weld yr arian hwn yn cael ei wario ar staff meddygol rheng-flaen er mwyn lleihau amseroedd aros.

 

“Oni ddylai’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru fod yn datblygu eu harbenigedd eu hunain yn fewnol trwy ddatblygu proffesiynol cywir fel na fydd angen mynd allan i gyrff preifat am waith ymgynghori?”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net