10 diwrnod i fynd tan dechrau Gŵyl Cefni

02/06/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dim ond deg diwrnod i fynd tan dechrau Gŵyl Cefni ac fe gadarnhawyd y bydd 10 band adnabyddus a phoblogaidd yn perfformio ger y Bull yn Llangefni dros y penwythnos.

Yn ogystal â’r chwedlonol Geraint Jarman, y bandiau cyfredol a chyffrous eraill fydd ar y llwfan fydd: Daniel Lloyd a Mr Pinc, Calfari, Yr Angen, Gwilym Bowen Rhys, Meinir Gwilym, Beth Frazer, Carma, A(n)naearol, a’r Brodyr Magee. Ceir atyniadau eraill o amgylch y dref hefyd, fel Band Samba Canolfan Addysg y Bont, tua 4:30pm ger y cloc, a bandiau yn y tafarndai i ddilyn y Gig Fawr. Ac nid yw Gŵyl Cefni yn Ŵyl Cefni heb gyfraniad yr ysgol roc lleol, gyda Bocsŵn yn cynnig gweithdai cerdd ar safle’r farchnad i roi blas ar gerddoriaeth i’r bobl ifanc a’r plant.

 

Diolch i ymdrechion pwyllgor Gŵyl Cefni, sydd wedi sicrhau nawdd y Cyngor Celfyddydau a’r Loteri Genedlaethol, mi fydd mynediad am ddim i bawb i Gig Fawr Gŵyl Cefni ar brynhawn Sadwrn. 

 

Esboniodd Helen Williams, pennaeth Menter Iaith Môn, un o bartneriaid arweiniol yr Ŵyl: “Unwaith eto hoffwn ganmol gwaith diflino pwyllgor Gŵyl Cefni wrth gydweithio gyda’r gymuned leol i drefnu gweithgareddau gwerthfawr iawn i bawb. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i ddechrau’r penwythnos drwy ymlacio i gerddoriaeth hudolus Alys a’r Band, a Gwilym, yn Theatr Fach Nos Wener 9/6/17. Mae tocynnau yn mynd yn sydyn iawn ar gyfer y Bore Hwyl gyda chymeriadau S4C, yng Nghapel Moreia ar Fore Sadwrn 10/6/17 am 10:30, sy’n cadarnhau fod yr Ŵyl yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, boed yn deuluoedd, yn bobl ifanc neu yn hen rocars selog. Bydd y dydd Sadwrn yn ddiwrnod gwych ar y stryd yn Llangefni ond cofiwch fod yna llawer mwy o ddigwyddiadau hefyd.”

 

Bydd y cymdeithasu yng Ngŵyl Cefni yn dechrau gyda Cwis ar y Nos Fercher 7/6/17 am 8pm yn nhafarn y Railway, ac ar Ddydd Iau 8/6/17 am 4pm yn Oriel Môn bydd gweithdy i blant baratoi celf ar gyfer gorymdaith Dydd Sadwrn. Mae gan Menter Iaith Môn (01248 725700) rai tocynnau ar ôl ar gyfer gweithdy celf dydd Iau (am ddim) a Gig Alys & Gwilym yn Theatr Fach nos Wener (£7 & £5). 

 

Bore o Hwyl

 

Yn yr un modd mae tocynnau ar gyfer y Bore o Hwyl, Sadwrn yn mynd yn sydyn iawn, felly siop Cwpwrdd Cornel, Llangefni, yw’r lle i fynd i gasglu’r rhain rhagflaen. Mae’r Bore Hwyl i’r Teulu yng Nghapel Moreia yn cynnwys sioe gan gymeriadau S4C sef Dona Diredi, Lobs a Seren o Blaned Asra, Superted, a Sali Mali yn ogystal â chymeriadau hoffus eraill megis Selog, Magi Ann a Pepa Pinc. Wedi’r sioe deulu, am tua 11:30, bydd gorymdaith y cymeriadau at Neuadd y Dref gan arwain yn hwylus at brif lwyfan y Gig Fawr ar Faes tafarn y Bull, a’r stondinau bwyd a diod ychwannegol ar safle’r farchnad gerllaw.  Ymysg y bandiau fydd yn chwarae gyda’r nos yn nhafarnadai Llangefni bydd Y Cyffro yn y Bull a Gafyn Buckland yn y Railway.

 

Trefnir yr Ŵyl flynyddol gan Bwyllgor Gŵyl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Oriel Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, The Sign Factory, a Menter Gymdeithasol Llangefni.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru