Deiseb yn galw am logo newydd i'r Tîm Rygbi Cenedlaethol

01/06/2015

Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Tair pluen

Mae deiseb a gafodd ei lansio yn ddiweddar wedi denu 500 o lofnodion yn galw ar Undeb Rygbi Cymru i newid logo tîm rygbi Cymru. 

 

Mae’r ddeiseb yn gwrthwynebu’r tair pluen fel logo’r tîm cenedlaethol ar y sail ei fod yn sarhaus ac nad oes cysylltiad gyda Chymru.   

 

Mae’r ddeiseb yn nodi, "Fyswn i yn hoffi gweld y tair pluen i cael ei ollwng o grysau'r tîm, o unrhyw farsiandïaeth, ynghyd a'r wefan am nad yw'n cynrychioli'r wlad frodorol, ac yn cynrychioli hanes a fyddai'n well gennym anghofio." 

 

Mae’r ddeiseb yn galw ar Undeb Rygbi Cymru i ddefnyddio’r Ddraig Goch neu sumbolau mwy cyfarwydd fel y Genhinen, fel bathodyn y tîm rygbi.

 

"Y rheswm mae'n bwysig cael gwared o'r tair pluen yw oherwydd ei fod yn olrhain yn ôl i Edward y Tywysog Du; mab hynaf ac aer i Edward y trydydd o Loegr ac felly tydi o ddim yn cysylltu efo'r wlad enedigol . Mae cael y tair pluen yn ddatganiad o ormes a pherchnogaeth Saeson - Dwi'n gweld hi'n sarhaus i ei ddefnyddio yn lle gennin Pedr, cennin, y ddraig Goch neu y groes Dewi Sant."

 

Bu tim pel-droed Cymru yn defnyddio’r Ddraig Goch ar eu crysau coch ers sefydlu’r Cymdeithas Pel-droed Cymru yn 1876, gyda’r arwyddair 'Gorau Chwarae Cyd-chwarae’.  

 

I ganfod y ddeiseb, ewch yma