Deiseb dros addysg Gymraeg yn Wrecsam yn denu dros 700 o lofnodion

26/06/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae deiseb sy’n ymgyrchu dros gynyddu addysg Gymraeg yn ardal Wrecsam wedi llwyddo i gyrraedd dros 700 o lofnodion hyd yma, gyda'r ddeiseb yn galw am arolwg i asesu’r galw am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Yn ôl y ddeiseb, "Mae galw cynyddol am addysg Gymraeg yn Wrecsam a galwn ar y Cyngor i asesu'r galw at y dyfodol drwy gynnal arolwg tebyg i un yn 2007, pan holwyd rhieni plant dwyflwydd oedd yn y sir."

 

Mae’r ddeiseb yn nodi fod angen i’r cyngor ystyried yr angen am greu ysgol newydd am fod y ddarpariaeth bresennol yn anigonol, "Dangosodd hyn y byddai 44% yn danfon eu plant i ysgol Gymraeg pe bai o fewn dwy filltir i'r cartref. O ganlyniad codwyd Ysgol Bro Alun er mwyn ateb y galw ond bellach mae hwn yn llawn."

 

Gellir canfod y ddeiseb yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net