Dechreuad prysur i sioe a hanner

22/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod cyntaf prysur wedi gosod y cywair ar gyfer yr hyn y rhagwelir y bydd hi’n Sioe Frenhinol a hanner.

 

Gyda’r ymweliad cyntaf erioed gan Brif Weinidog yn y swydd, dechreuodd y diwrnod trwy groesawu urddasogion a phobl bwysig iawn i faes y sioe o bob cwr i’r wlad. Ochr yn ochr â Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ymunwyd â David Cameron gan Elizabeth Truss, Ysgrifennydd Gwladol, Stephen Crabb, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Edwina Hart, John Griffiths, Rebecca Evans a llawer o gymeriadau gwleidyddol eraill.

 

Gyda diolch y dywedodd Cyfarwyddwr Anrhydeddus y sioe, Mr Harry Fetherstonhaugh: “Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr fod y Prif Weinidog wedi cymryd yr amser i ymweld â Sioe Frenhinol Cymru, yn arbennig o ystyried y sefyllfaoedd yn rhyngwladol a’i raglen brysur o gyhoeddiadau.

 

“Bu’n anrhydedd croesawu casgliad mor fawr o arweinyddion gwleidyddol sy’n awyddus i ddefnyddio’r sioe fel lle i gyfarfod a chyhoeddi mentrau. Mae heddiw’n cadarnhau sioe Frenhinol Cymru fel un o’r digwyddiadau amaethyddol pwysicaf yn Ewrop.”

 

Gydag agoriad swyddogol y sioe, mae’r tyrfaoedd bob amser yn heidio i ddiwrnod cyntaf  y sioe bedwar diwrnod ac ni wnaethant siomi eleni. Gyda mynediadau ar y giât yn uwch na’r llynedd a thros 1,000 o becynnau aelodaeth wedi’u gwerthu yn 24 awr gyntaf y sioe mae’n ymddangos bod yr ymwelwyr wedi cyrraedd yn llu unwaith eto ac wedi dangos eu bod yn dymuno bod yn rhan o sefydliad eiconig, yr hwn yw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

 

Fe wnaeth dros 3,000 o fynychwyr y sioe ddefnydd o’r mannau chwilboeth WiFi am ddim newydd o amgylch maes y sioe, sydd wedi’u gwneud yn bosibl trwy osod band eang cyflym iawn, gyda llawer mwy yn defnyddio ap Sioe Frenhinol Cymru i roi gwybod y diweddaraf iddynt ynghylch beth sy’n mynd ymlaen yn y sioe.

 

Roedd pob un ymwelydd yn gallu teithio i faes y sioe heb unrhyw darfu mawr wrth i’r misoedd o gynlluniau rheoli traffig gofalus ddisgyn i’w lle. Cafodd mwy o geir, dros 11,400, eu parcio heddiw nag erioed o’r blaen a chafodd pobl eu cludo’n ôl a blaen o’r meysydd parcio parcio a chludo am ddim gyda 65 o fysus gwenoli.

 

Ynghyd ag ansawdd rhagorol y da byw ar ddangos, y niferoedd mwy nag erioed yn cystadlu a’r tywydd bendigedig, mae diwrnod cyntaf y sioe yn sicr wedi rhoi dechreuad gwych i Sioe Frenhinol Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net