Dau arweinydd o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd

23/05/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhyddhaodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ac Arweinydd yr Wrthblaid Leanne Wood ddatganiad heddiw yn dadlau o blaid yr Undeb Ewropeaidd.

Gyda’r refferendwm yn cael ei gynnal ymhen y mis i benderfynu os yw Prydain am aros yn yr Undeb Ewropeaidd, mae’r ddau yn dadlau fod gadael yn ddrwg i Gymru,  "Mae llawer yn y fantol i Gymru dros y misoedd nesaf, yn enwedig y goblygiadau i'n gwlad pe bai'r DU yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd."

 

Maent wedi addo i gydweithio i hyrwyddo buddiannau’r Undeb Ewropeaidd, "Fel pleidiau pro-Ewropeaidd bydd Llafur yng Nghymru a Phlaid Cymru yn parhau i weithio gyda'i gilydd yn ysbryd cydweithrediad adeiladol i hyrwyddo buddiannau aelodaeth o'r UE i Gymru ac i ymgyrchu o blaid Aros."

 

"Mae Llafur yng Nghymru a Phlaid Cymru yn gytun fod Cymru'n gryfach, yn saffach ac ar ei hennill yn Ewrop."

 

Peryglu buddiannau

 

Maent o’r farn fod yr Undeb Ewropeaidd yn diogelu hawliau gweithwyr ac fod hynny yn y fantol, petai Prydain yn gadael, ‘Byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn peryglu'r buddiannau hyn yn cynnwys hawliau yn y gweithle, mynediad i fusnesau i'r farchnad sengl, ac yn lleihau ein cyfraniad wrth wynebu heriau rhyngwladol megis newid hinsawdd a datrys gwrthdaro.’

 

Ychwanegwyd, "Gyda'n gilydd, rydym yn annog pobl i bleidleisio i Aros ar Fehefin 23ain."

 

Mae’r ymgyrch sydd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn credu y byddai Prydain mewn sefyllfa well yn ariannol heb yr Undeb Ewropeaidd, gan fod yn fwy abl i benderfynu ei materion ei hun, yn gyfreithiol ac yn economaidd.