Dau ap newydd i grwydro cefn gwlad Cymru

12/03/2015

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Apiau i grwydro cefn gwlad

Cafodd dau ap newydd ei lansio gan Cyfoeth Naturiol Cymru heddiw ar gyfer ffonau clyfar, er mwyn i bobl allu gwneud y gorau o gefn gwlad Cymru.

 

Mae’r ap sy’n rhad ac am ddim o’r enw ‘Places to Go’ yn dangos y mannau y gellir crwydro yng nghoedwigoedd cyhoeddus a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru.

 

Mae’r ap ‘Place Tales’ ar y llaw arall yn esbonio treftadaeth naturiol a diwylliannol y safleoedd hyn, gan gynnwys llwybrau clywedol a chwedlau gwerin, sy’n dod â’r lleoedd chwedlonol yma’n fyw.

 

Meddai Steven Richards-Price, ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae mentro allan i’r awyr agored yn ffordd wych o gael pobl i fyw bywydau mwy egnïol a iachach.

 

“Wrth gwrs, mae annog pobl i fentro allan yn rhan werthfawr o’r gwaith yr ydym ei wneud, ac mae’r Apiau yma’n ei gwneud hi’n haws i bobl  fwynhau’r safleoedd yr ydym yn eu rheoli.

 

‘Mae’r Ap adrodd straeon yn ffordd wych i deuluoedd a’r rheini sydd â diddordeb yn chwedlau a straeon Cymru wneud yn fawr o fod allan yn yr awyr agored, gan gyfoethogi eu profiad.”

 

Bydd gan yr holl safleoedd a gaiff eu cynnwys gyfleusterau parcio a llwybrau a fydd yn helpu pobl i wneud y gorau o goedwigoedd a gwarchodfeydd Cymru. 

 

Bydd cyfle i chwilota ar lwybrau cerdded, neu ar feic ar y llwybrau beicio mynydd neu ar ben ceffyl ar y llwybrau marchogaeth.

 

Gellir llawrlwytho’r Apiau rhad ac am ddim yma i ddyfeisiadau Android (4.0 ac uwch) ac iOS (iOS7 ac uwch).

 

I lawrlwytho’r apiau, ewch i ‘Google Play’ neu ‘App Store’ Apple. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net