Dathlu’r stryd fawr mewn ymgyrch genedlaethol

30/04/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Dathlu'r stryd fawr

Cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, bod yr ymgyrch genedlaethol i annog pobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol yn dychwelyd ym mis Mai. 

 

Bydd yr ymgyrch ‘Cefnogi eich Stryd Fawr’ yn codi proffil yr amrywiaeth eang iawn o siopau a gwasanaethau sydd ar gael ar strydoedd amrywiol a bywiog Cymru. Gyda’r stryd fawr yn wynebu cystadleuaeth gan ganolfannau tu allan i’r dref, mae’r ymgyrch wedi’i hanelu i ddenu pobl yn ol. 

 

Bellach yn ei hail flwyddyn, mae'r ymgyrch yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae'r stryd fawr yn ei wneud i economi Cymru, a'u swyddogaeth hollbwysig ym mywyd y gymuned. 

 

Meddai Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, "Mae ein stryd fawr yn ganolog i gymunedau Cymru - ac yn cynnig lle i siopa yn ogystal â gwasanaethau allweddol, "Cafodd 'Ymgyrch Cefnogi eich Stryd Fawr' y llynedd gefnogaeth gref ledled Cymru, gyda phobl ledled y wlad yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau i ddathlu eu stryd fawr leol."

 

Annog digwyddiadau

 

Ychwanegodd, "Rydw i am adeiladu ar y llwyddiant hwn ac annog digwyddiadau sydd hyd yn oed yn fwy cyffrous a lliwgar, yn ol Leslie Griffiths,  a dyna pam ein bod yn cynnal yr ymgyrch unwaith eto eleni.  Dwi'n gobeithio y bydd pobl ledled Cymru yn dod yn rhan o'r ymgyrch ac yn cefnogi eu siopau a'u busnesau rhagorol."  

 

Bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar Wythnos y Stryd Fawr, sy'n rhedeg rhwng 19-26 Medi.  Bydd yr ymgyrch yn cynnwys 'gwobr stryd fawr' hefyd, gan chwilio am y bobl sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n canol trefi lleol. 

 

Yr oedd y digwyddiadau a'r gweithgareddau amrywiol a gynhaliwyd ledled Cymru y llynedd yn amrywio o ddiwrnod i'r teulu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, gwyliau bwyd yng Nghastell-nedd a'r Wyddgrug, a helfa drysor yn Llanbed.   Bydd y Gweinidog yn gwneud cyhoeddiad pellach am yr gweithgareddau sy'n cael eu trefnu ar gyfer yr ymgyrch 'Cefnogi eich Stryd Fawr' yn ystod yr wythnosau nesaf. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net