Dathlu'r Gymraeg gyda diwrnod #ShwmaeSumae

12/10/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd at ddiwrnod cenedlathol Shwmae Su'mae ddydd Sadwrn yma, disgwylir cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad a thu hwnt.

Mae’r trefnwyr yn annog pobl i gyfarch yn Gymraeg gan ddweud y gall un Shwmae neu Su’mae ysbrydoli cannoedd neu filoedd mwy yn ystod y flwyddyn. 

 

Mae Mudiad Dathlu'r Gymraeg, sydd y tu cefn i'r diwrnod Shwmae Su’mae yn pwysleisio fod y diwrnod yn eiddo i bawb. Mae’r fenter wedi sefydlu gwreiddiau cadarn dros y pedair blynedd ddiwethaf diolch i ymdrechion ar lawr gwlad.

 

Dywedodd Rebecca Williams, Cadeirydd Dathlu’r Gymraeg, “Mae Diwrnod Shwmae Su’mae’n gyfle i ddathlu’r iaith – ac i sicrhau’r nifer fwyaf o gyfleoedd posib i’w defnyddio – drwy gyfarch yn Gymraeg ar y dechrau, yn hytrach na diolch yn Gymraeg ar y diwedd!”

 

Fe wnaeth y mudiad ofyn i'r artist blaenllaw a chyn gantores-pop, Mared Lenny neu Swci Delic i wneud y gwaith celf i'r ymgyrch er mwyn denu sylw, gan ddefnyddio ei steil unigryw o batrymau a lliwiau llachar.

 

Dywedodd Mared Lenny, "Mae’n anrhydedd bod yn bencampwr Diwrnod Shwmae Su’mae. Pan gefais y gwahoddiad, penderfynais ddangos fy nghefnogaeth trwy wneud be fi’n hoffi gwneud fwyaf, peintio. Roeddwn eisiau creu rhywbeth sbeshial i ddathlu’r diwrnod unigryw ‘ma."

 

“Trwy gychwyn pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae, pwy a ŵyr lle aiff eich sgwrs? Dathlwch iaith y nefoedd!”

 

Mae golygfa liwgar yn aros trigolion tref enedigol Swci, sef Caerfyrddin, nos Wener, pan fydd y gwaith celf yn goleuo waliau Neuadd y Sir. Bydd cardiau post gyda’r patrwm trawiadol ar gael mewn digwyddiadau ar hyd a lled Cymru.

 

Run sbit

 

Hefyd yn cefnogi’r ymgyrch mae Osian Williams o’r band Candelas a Gwennan Mair sy’n gyflwynydd Radio Cymru Mwy a hwylusydd drama gyda Chwmni’r Frân Wen. Mae’r rhaglen ‘Run Sbit wedi agor drysau’r swyddfa ‘lookalikes’ yn arbennig ar gyfer yr ymgyrch, ac mae cynhyrchiad ar y we o Caren a Linda Brown yn paratoi ar gyfer diwrnod Shwmae Su’mae.

 

Gan fod Shwmae Su’mae yn disgyn ar ddydd Sadwrn eleni, bydd nifer o weithleoedd, ysgolion a cholegau yn dathlu dydd Gwener. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ddathlu dwywaith. Bydd rhai ysgolion, gan gynnwys Ysgol Uwchradd Pontypridd, yn dathlu dros wythnos gyfan.

 

Fe fydd boreau coffi o Wrecsam i Gaerffili i weithdai barddonol,  ac fe fydd cyfle i bobl sicrhau bargen gan fusnesau sy’n cynnig disgownt i gwsmeriaid sy’n dweud Shwmae.

 

Cyngor i gyd-ddysgwyr

 

Mae gan y dysgwr Ashok Ahir, gyngor i ddysgwyr eraill “Cymrwch un cam ar y tro, gan ddechrau a Shwmae. Peidiwch poeni am weddill y sgwrs. Ar y dechrau, byddwn i’n cymysgu geiriau Cymraeg a Saesneg. Mae hyn yn rhan annatod o ddysgu sy’n gwella wrth ymarfer."

 

Ychwanegodd, “Mae Shwmae Su’mae yn annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg pob dydd, trwy ddangos pa mor hawdd y gall fod. Mae’n gyfle i fagu hyder trwy siarad Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol.”

 

Hanfod Diwrnod Shwmae Su’mae yw cymunedau’n dod at ei gilydd i ddweud Shwmae mewn modd sy’n llawn hwyl a chynhwysol.

 

Dywedodd Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru, Owain Gruffydd, “Cofiwch gysylltu â’ch Menter Iaith leol heddiw i glywed mwy am y gweithgareddau yn eich ardal chi.”

 

Gellir dod o hyd i holl fanylion cysylltu’r Mentrau Iaith ar wefan Mentrau Iaith Cymru

 

Am wybodaeth am y digwyddiadau ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae ewch i wefan Shwmae, neu facebook neu dilynwch @ShwmaeSumae #ShwmaeSumae ar Trydar.