Dathlu wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae

Heddiw yw'r wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae sydd yn dathlu’r Gymraeg, a bwriad y diwrnod yw annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

Mae’r diwrnod yn cael ei gydlynu gan grŵp ymbarél ‘Dathlu’r Gymraeg’, ond mae’r holl weithgareddau a gynhelir yn cael eu trefnu gangannoedd o unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau, mudiadau, a gwasanaethaucyhoeddus ar draws Cymru.Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer.

 

Thema’rdiwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau | Across the Waves, lle anogwn bobl i ganfodlleoliadau a ffyrdd newydd o ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn a’u rhannugyda Chymru a’r byd!Eleni, fel pob blwyddyn arall, hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae,su’mae neu shwdi yw’r pwrpas! Ac felly os bydd gyda chi gyfle i wneud hyn yn ddiogelar ddydd Iau Hydref y 15fed yna tagiwch ni i ddangos i ni ac i’r byd sut fyddwch chi’ndathlu’r diwrnod!

 

Os oes digwyddiad wedi ei drefnu ar y dydd yna tagiwch ni a chofiwch annog pawb i ddweud Shwmae neu Su’mae!Mae llysgenhadon gyda ni eleni eto’n rhannu eu profiadau ac yn ein hysbrydoli gyda’rffocws eleni ar y Gymraeg yn byw ochr yn ochr ag ieithoedd eraill ein cymunedau ganddangos bod y Gymraeg yn wirioneddol perthyn i bawb o bob cefndir a chenedl.

 

Llwyfan Ambobdim

 

Mae’n llysgenhadon eleni yn siarad Pwyleg, Shona o Zimbabwe, Llydaweg, Gwyddeleg,Hwngareg, Catalaneg yn ogystal â’r Gymraeg a Saesneg. Darllenwch amdanynt arein cyfryngau cymdeithasol.Er mwyn i ni gadw mewn cyswllt eleni, mae Shwmae Su’mae yn falch o fod wedi cydweithio gyda llwyfan digidol Ambobdim er mwyn annog artistiaid, mudiadau,gwyliau a lleoliadau newydd i rannu ac annog creu cynnwys digidol Cymraeg ar gyfery sianelau ac i rannu eu digwyddiadau ar hyd y flwyddyn.

 

Mae'r trefnwyr yn annog y cyhoedd ddarganfod a mwynhau’r arlwy sydd ar gael yn barod ar y llwyfan arbennig hwn, yn ogystal â denu cynnwys a chynulleidfa newydd i ddigwyddiadau Cymraeg a Chymreigy llwyfan felly gallwn fwynhau clywed a defnyddio'r iaith ar draws y tonnau ble bynnag yr ydym! Bydd AM yn cynnal Sianel Shwmae Su’mae arbennig, , a fydd yn dangos digwyddiadau llawer o’n partneriaid dros yr ychydig fisoedd diwethaf.