Dathlu pen-blwydd y Ffermwyr Ifanc yn 80 oed

29/07/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd stondin Clwb Ffermwyr Ifanc yn fwrlwm o weithgarwch yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni pan gaiff ymwelwyr eu tywys yn ôl mewn amser trwy gyfrwng arddangosfa o ffotograffau i ddathlu pen-blwydd y mudiad yn 80.

Bydd ymwelwyr hefyd yn cael eu hannog i gyfranogi mewn nifer o weithgareddau a chystadlaethau bwyd a ffermio yn ystod yr wythnos, yn cynnwys gwneud menyn, adnabod defaid, posau gwir neu gau ynghylch gwartheg, a bydd cyfle i ymwelwyr iau y stondin gael paentio eu hwyneb fel anifail fferm a rhoi cynnig ar dwba lwcus y buarth.

 

I gefnogi Diwrnod Cig Oen Cymru ar y 1af o Awst, bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cydweithio â Hybu Cig Cymru i gynnig cyfle i ymwelwyr brofi a mwynhau parseli Cig Oen Cymru yn rhad ac am ddim.

 

Cymysgedd gyffrous

 

Dyweodd Cadeirydd y Ffermwyr Ifanc, Vicky Hope, “Mae’r Eisteddfod yn gymysgedd gyffrous o’r hen a’r newydd yn ogystal â dathliad o Gymru a’i diwylliant, ac rydym ni wrth ein bodd yn gallu dathlu 80 mlynedd o’r Mudiad trwy roi cyfle i ymwelwyr hel atgofion, rhannu straeon ac edrych ar hen ffotograffau. Bydd tocynnau hefyd ar werth ar gyfer Cinio Gala a Chyngerdd Gala Pen-blwydd y Mudiad yn 80 a gynhelir ar diroedd Llanerchaeron ger Aberaeon. Bydd y penwythnos arbennig o ddathlu yn cychwyn ddydd Sadwrn y 17eg o Fedi pan gynhelir y Cinio Gala, ac yn gorffen ddydd Sul y 18fed pan gynhelir cyngerdd mawreddog o ddoniau'r degawdau dan arweiniad Llywydd y Mudiad, Dai Jones.”

 

Ychwanegodd, “Edrychwn ymlaen at ddathlu goreuon diwylliant a threftadaeth Cymru trwy gefnogi’r Eisteddfod yng Ngwent a chroesawu bob ymwelwyd i stondin CFfI Cymru yn ystod yr wythnos i fwynhau paned haeddiannol a sgwrs,”

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru