Dathlu llwyddiannau blwyddyn Antur Cymru yn Llundain

07/11/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe fu’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Marchnad Deithio’r Byd yn yr ExCel yn Llundain heddiw.

Wrth i Flwyddyn Antur Cymru ddod i ben roedd Marchnad Deithio’r Byd hefyd yn gyfle i siarad â chynrychiolwyr o’r diwydiant teithio ynghylch Blwyddyn Chwedlau 2017 a Blwyddyn y Môr 2018.

 

Fe roedd busnesau twristiaeth o bob rhan o Gymru’n ymuno â Croeso Cymru ar stondin UKInbound. 

 

Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn rhai hynod lwyddiannus i Gymru. Yn 2014 daeth dros 10 miliwn o ymwelwyr i Gymru a gwariwyd mwy nag erioed o arian gan ymwelwyr o Gymru ac ymwelwyr tramor yn ystod 2015.  

Mae Cymru wedi croesawu 450,000 o ymwelwyr o dramor yn ystod chwe mis cyntaf 2016, sy’n gynnydd o 15% o’i gymharu â chwe mis cyntaf 2015 a’r cynnydd mwyaf ymysg holl wledydd y DU. Er bod y ffigurau’n dangos lleihad bychan mewn gwariant ar draws y DU gyfan mae gwariant ymwelwyr tramor yng Nghymru wedi cynyddu dros 8%.

 

Fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi yn cyfarfod â Deidre Wells, sef Prif Weithredwr UKInbound a hefyd â Tom Hall sef Cyfarwyddwr Golygyddol y Lonely Planet yn ystod ei gyfnod yn y digwyddiad.

 

Coron ar y cyfan

 

Dywedodd Ken Skates, “Mae’r Flwyddyn Antur wedi bod yn flwyddyn hynod lwyddiannus i Gymru, ac mae’r ffaith bod Gogledd Cymru wedi’i enwi o blith deg o’r lleoliadau gorau i ymweld â nhw yn y byd yn 2017 yn goron ar y cyfan. Mae’r ffaith bod cyhoeddiad mor uchel ei barch sydd ag enw mor dda â’r Lonely Planet yn glod enfawr i Ogledd Cymru. Mae’n creu cyfle rhagorol i ni dynnu sylw’r diwydiant teithio byd eang at y gorau y gall Cymru ei gynnig a hefyd drafod â chydweithwyr o fewn y diwydiant teithio mewn digwyddiadau fel Marchnad Deithio’r Byd. Bydd cael ein henwi ymysg y gorau yn y byd yn ysbrydoli llawer iawn mwy o bobl i ddod i weld yr hyn y gall Cymru ei gynnig. Mae hyn yn tystio i ymroddiad y sector cyhoeddus a’r sector preifat a’r gwaith partneriaeth rhyngddynt i gynnig profiad heb ei ail i ymwelwyr.”

 

Ychwanegodd, “Mae’r Farchnad Deithio Byd Eang hefyd yn creu cyfle gwych i ni ddechrau trafod 2017, pan fyddwn yn dathlu blwyddyn wych o brofiadau chwedlonol drwy ddod â’r gorffennol yn fyw mewn modd gwbl newydd ac unigryw a dathlu chwedlau newydd sydd wedi’u hysbrydoli gan Gymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru