Dathlu hud a lledrith y Preselau mewn cyfrol newydd

10/05/2017

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Bydd Gwasg Gomer yn lansio cyfrol newydd am y Preselau yn Rhosygilwen, Cilgerran heno.

Bu’r daearegydd blaenllaw, Dyfed Elis-Gruffydd, yn crwydro’r Preselau gannoedd o weithiau dros gyfnod o ddeugain mlynedd a mwy yng nghwmni naturiaethwyr, daearegwyr amatur a phroffesiynol, a thrigolion lleol. 

 

Yn ôl Dyfed “Ystrydeb flinedig yw cyfeirio at y Preselau fel ‘gwlad hud a lledrith’, ond dan ddylanwad hudoliaeth honedig y bryniau mae nifer o fythau a chwedlau’r fro wedi magu statws ffeithiau diymwad.” 

 

A oes tystiolaeth gadarn i brofi mai trigolion y cynfyd fu’n gyfrifol am lusgo’r cerrig gleision o’r Preselau i Wastadedd Caersallog? Ai llechi chwarel Rosebush a osodwyd ar do’r Senedd yn Llundain? Ai protestiadau preswylwyr y Preselau a achubodd y bryniau rhag rhaib y Fyddin Brydeinig? A yw ‘Preseli cu’ Waldo a W. R. Evans yn gadarnle’r iaith Gymraeg? Ymgais yw’r gyfrol newydd hon i nithio’r gwir rhag y gau a chynnig portread o rin a rhamant copaon uchel mwyaf gorllewinol Cymru. 

 

Gwyddonydd daear

 

 

Gwyddonydd Daear yw Dyfed Elis-Gruffydd. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful ac yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Bu’n ddarlithydd ym mhrifddinas Lloegr ac yn ei dro hefyd bu’n Bennaeth Adran Gyhoeddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn Olygydd a Chyfarwyddwr Cyhoeddi Gwasg Gomer, yn Bennaeth Amgueddfa Wlân Cymru, ac yn ddarlithydd rhan-amser yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Ei ddiléit yw crwydro Cymru, arwain teithiau cerdded, annerch cymdeithasau Cymraeg a rhodio tirweddau rhewlifol a folcanig gogledd-orllewin Ewrop. Ef yw awdur Mynd am Dro (Y Lolfa, 1999) a 100 o Olygfeydd Hynod Cymru (Y Lolfa, 2014).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru