Dathlu Gwyl Dewi Arall Caernarfon

26/02/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau dydd Gwyl Dewi Caernarfon, mae'r tîm sy'n trefnu Gwyl Arall yn flynyddol wedi dod at ei gilydd unwaith eto i drefnu Gwyl Ddewi Arall - deuddydd o ddarlithoedd, sgyrsiau difyr, arddangosfa, taith gerdded a chwis penwythnos nesaf Mawrth 3ydd a Sul 4ydd.

"Da ni'n falch iawn ein bod wedi gallu trefnu Gwyl lai eto eleni i ddathlu Gwyl Dewi", meddai Bethan Glyn, o'r tîm trefnu. "Gyda Lleuwen a Stifyn Parri yn Galeri nos Iau a nos Wener, a sesiynnau ABC a Sgriblo a Glitr a Gloyw i blant dydd Sadwrn, yn ogystal â'r sesiynnau yn Clwb Canol Dre, da I’n gobeithio bod 'na rhywbeth at ddant pawb yn y rhaglen eleni.", ychwanegodd.

 

Yr hanesydd lleol, Bob Morris, fydd yn cychwyn y sgyrsiau yn Clwb Canol Dre dydd Sadwrn am 10.30 gyda chwedl Madog a hanes John Evans Wanfawr a aeth ar ei 'antur enbyd' ei hunan i chwilio am ddisgynyddion Madog yn America yn y ddeunawfed Ganrif.

 

Bydd Dewi Llwyd mewn lle anarferol - yn cael ei holi, (yn hytrach 'na'r un gwneud yr holi) am 12.00, pan fydd y cynhyrchydd a chydweithiwr iddo, Marian Ifans yn ei holi am ei fywyd tu ôl i'r meic, ei brofiad o gadeirio rhai o nosweithiau tanllyd Pawb a'i Farn a'i ddyddiaduron gyhoeddwyd yn ddiweddar.

 

Ar ôl cinio, Nia Parry ac Angharad Elen fydd yn cyflwyno'r gyfrol hardd a hyfryd Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch, casgliad lliwgar o 100 o bortreadau gair a llun o ferched pwysig mewn hanes ac o'r byd modern, ac yn trafod addasu'r gyfrol i'r Gymraeg.

 

I gloi gweithgaredd y dydd yn Clwb Canol Dre bydd Angharad Price a Richard Outram yn edrych, mewn geiriau a thrwy lens y camera ar rai o drysorau cudd Caernarfon - y mannau cyffredin anghyffredin yn y dre.

 

Arddangosfa

 

Bydd digon o amser hefyd i ymweld ag arddangosfa o waith 6 artist cyfoes a drefnir gan gan Cyfoes gogledd Cymru rhwng Mawrth 1af a 4ydd yn adeilad Llety Arall yn Stryd y Plas. Cynhelir yr arddangosfa ar lawr gwaelod yr adeilad, lle bydd cyfle i ddysgu mwy am y fenter gymunedol hon hefyd.

 

Pod fydd yn gyfrifol am cwis nos Sadwrn dros fwyd yn Ouzo ac Olewydd, a Rhys Mwyn fydd yn arwian un o'i deithiau difyr bore Sul.

 

Bydd pob sgwrs yn Gymraeg, gydag chyfieithu ar y pryd ar gael. £5 yw pris tocynnau pob sesiwn dydd, a gellir canfod gwybodaeth bellach ar www.gwylarall.com neu gan Palas Print.