Dathlu gwaith a bywyd ffotograffydd byd-enwog

26/02/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen ddogfen yn cael ei darlledu nos Sul ar S4C yn dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog, y diweddar Philip Jones Griffiths.

Yn yr un wythnos y byddai Philip wedi dathlu ei ben-blwydd yn 80, a hanner can mlynedd ers i'r ffotograffydd fynd i Fietnam am y tro cyntaf, bydd S4C yn dathlu ei fywyd drwy ddogfennu'r hyn a'i gwnaeth yn enwog - ei gyfnod yn tynnu lluniau yn ystod Rhyfel Fietnam.

 

Bydd y rhaglen ddogfen Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam yn cael ei darlledu ar S4C nos Sul, 28 Chwefror am 9.00; a bydd modd gwylio'r rhaglen gydag isdeitlau Saesneg, yn cyflwyno mae'r gohebydd tramor, Wyre Davies.

 

Yn y rhaglen ddogfen arbennig hon byddwn yn clywed gan y rhai oedd agosaf ato; teulu a ffrindiau a chyd-weithwyr yn cynnwys John Pilger, Don McCullin a'r Athro Noam Chomsky.

 

Cawn olwg ar fywyd hynod a hanes gwir ddyngarwr. Mae gwaith Philip yn parhau i ysbrydoli hyd heddiw ac yn enghraifft wych o ffotonewyddiaduriaeth.

 

Delweddau graffig

 

Yn ystod Rhyfel Fietnam tynnodd Philip rai o'r delweddau mwyaf graffig ac ingol, a darluniodd wlad ranedig oedd yn cael ei rheibio gan ymyrraeth wleidyddol, a'i malurio gan ymladd mewndirol.

 

Trwy gyfrwng ei luniau mae Philip yn dangos sut effeithiodd y rhyfel ar bobl gyffredin Fietnam, a milwyr ifanc. Ymladdodd yn erbyn propaganda'r Unol Daleithiau a'r fyddin Gomiwnyddol yng Ngogledd Fietnam drwy amlygu dioddefaint pobl Fietnam, a phortreadodd dosturi a dyngarwch  drwy gyfrwng ei luniau. Mae ei waith wedi ysbrydoli cenedlaethau, ac wedi bod yn gymorth i newid trywydd hanes.

 

Dywedodd Llion Iwan, Comisiynydd Cynnwys S4C: "Cafodd athroniaeth a rhagolwg Philip ei siapio gan ei fagwraeth yng Nghymru, ac nid yw fyth wedi anghofio hyn. Roedd ei gyfraniad tuag at bobl Fietnam yn anferth, ac fe barhaodd i weithio ar eu rhan am weddill ei fywyd. Fel darlledwr cenedlaethol Cymru, rydym yn hynod o falch i gyflwyno'r deyrnged hon iddo, ac i gofio ei etifeddiaeth."

 

Anrhydedd

 

Dywedodd Caryl Ebenezer, Rondo Media: "Mae hi wedi bod yn anrhydedd gweithio'n agos gyda theulu Philip ynghyd â'i gyfeillion a'i gyd-weithwyr er mwyn gwneud y ffilm hon. Mae'r lluniau dynnodd Philip yn ystod, ac wedi Rhyfel Fietnam yn parhau i gyseinio yn Fietnam hyd heddiw. Gallai Philip gydymdeimlo â sefyllfa Fietnam, a theimlai empathi gyda'r bobl. Mae ei luniau yn enghreifftiau o ffotonewyddiaduraeth ar ei gorau, mor bwerus heddiw a phan dynnwyd nhw gyntaf."

 

Bydd y rhaglen ddogfen Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam yn cael ei darlledu ar S4C ar nos Sul 28 Chwefror am 9.00.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru