Dathlu dyfodiad 'Steddfod yr Urdd i Sir y Fflint

05/10/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Daeth dros 3,500 o gefnogwr i’r Fflint dydd Sadwrn, 3 Hydref i ddathlu’r ffaith fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i Sir y Fflint mis Mai 2016.

 

Roedd yr Ŵyl Gyhoeddi yn gyfle i blant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a phobl leol ddangos eu cefnogaeth i Eisteddfod yr Urdd, fydd yn dod i’r ardal 30 Mai – 4 Mehefin 2016. 

 

Gorymdeithiodd y criw lliwgar, dan arweiniad band Samba lleol, o Ysgol Uwchradd y Fflint i’r castell.  Yno roedd dau lwyfan gyda cherddoriaeth fyw, sesiynau pêl-droed, golff gwirion, stondinau, wal graffiti, sioe un dyn Glyndŵr a gweithdai syrcas. 

 

Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Roedd y gefnogaeth a gawsom dydd Sadwrn yn galonogol iawn ac mae’n argoeli’n dda ar gyfer yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf."

 

"Rydym yn ddiolchgar am gymorth y cynghorau tref a chymuned lleol ynghyd â chyngor Sir y Fflint am eu cefnogaeth a’u presenoldeb yn yr ŵyl gyhoeddi.”  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru