Dathlu Dwynwen

24/01/2012

Categori: Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Bydd Menter Caerdydd yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen mewn nifer o ffyrdd eleni - dyma flas o'r gweithgareddau!
Diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd!

DWYNWEN-O-GRAM

Beth am ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen eleni trwy ddanfon Dwynwen-o-Gram i'ch gwr, gwraig neu gariad?
I enwebu, ebostiwch leanne@mentercaerdydd.org gan nodi pwy sy'n haeddu'r Dwynwen-o-gram a pham!
Bydd yr enillydd lwcus yn derbyn tusw o flodau a photel o champagne ar Ionawr y 25ain.
Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Llun, Ionawr 23, 2012.

CARDIAU SANTES DWYNWEN

Bydd Dwynwen a rhai o staff y Fenter yn dobsarthu cardiau yn y mannau canlynol ar Ddiwrnod Santes Dwtynwen, Dydd Mercher, Ionawr 25
10.15am Asda Lecwydd
12pm Siop Ann Summers, Stryd y Frenhines
1.45pm Cyngor Caerdydd, Glanfa'r Iwerydd

SIOPAU BLODAU

Mae nifer o siopau blodau ar draws y ddinas wedi cytuno arddangos posteri'n hyrwyddo Diwrnod Santes Dwynwen
Dyma rhestr o'r siopau cefnogol sydd wedi derbyn posteri a chardiau
Thornes, Ystum Taf
Flowers with a Twist, Pontcanna
The Olive Grove, Llandaf
Allwoods, Whitchurch Rd, Mynydd Bychan
Flower Lodge, Rhiwbeina
Betty's Florist, Parc Fictoria
About Flowers, Llanisien
Karen the Florist, Birchgrove
Barkway Flowers, Mynydd Bychan

TWITTER

Bydd y Fenter yn cysylltu gyda nifer sêr ac enwogion cyn Diwrnod Santes Dwynwen i ofyn sut y byddan nhw'n dathlu....cadwch lygad allan ar Twitter i weld beth fydd yn cael ei ddweud!
A chofiwch os ydych chi ar Twitter, beth am drydar i ddweud sut y byddwch chi'n dathlu'r achlysur a defnyddiwch #santesdwynwen wrth wneud!

PRYD RHAMANTUS

Beth am drefnu pryd o fwyd i ddau yn un o'r bwytai canlynol sydd wedi trefnu noson a chynigion arbennig i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen?

Pier64, Marina Penarth 029 2000 064
Purple Poppadom, Cowbridge Rd East, 029 2022 0026
Gio's, Canol y Ddinas 029 2066 5500 / 029 2052 4150
Demiro's, Bae Caerdydd 029 2049 1882

Ffynhonnell: Menter Caerdydd