Dathlu Diwrnod y Llyfr

03/03/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd diwrnod y llyfr heddiw ac fe gynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ledled Cymru ar y diwrnod yma yn nodi’r achlysur pwysig.

Mae’r ŵyl ddarllen boblogaidd hon yn mynd o nerth i nerth ac mae Cymru gyfan yn dathlu’r llyfr. 

 

Yn ôl Angharad Tomos, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen y Cyngor, mae Diwrnod y Llyfr yn ddiwrnod arbennig yn y calendr o ddigwyddiadau darllen ac yn ysgogi pobl i afael mewn llyfr: ‘Mae llyfrau a darllen wedi’u plethu i’n bywydau trwy gydol y flwyddyn, ond mae Diwrnod y Llyfr yn gyfle arbennig i ddathlu darllen ac mae’n codi calon rhywun i weld plant ac oedolion ar draws Cymru yn cael hwyl a sbri yng nghwmni llyfr da!’

 

Ychwanegodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Mae Diwrnod y Llyfr, bellach, wedi dod yn ddigwyddiad pwysig yng Nghymru ac yn cael ei ddathlu mewn ysgolion, llyfrgelloedd ac ar y cyfryngau. Pwrpas y diwrnod yw rhoi sylw i lyfrau ac i ddarllen a phwysleisio’r dewis gwych o ddeunydd darllen sydd ar gael. Unwaith eto, fe fydd gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal ledled Cymru gan annog y cyhoedd i brynu llyfr a’i fwynhau.»

 

Yn ogystal â chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn derbyn nawdd gan y llyfrwerthwyr Waterstones. Meddai Steve Gane ar ran y cwmni: ‘Mae Waterstones yn falch o gefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ar y cyd â Chyngor Llyfrau Cymru ar Ddiwrnod y Llyfr. Mae’r Cyngor yn chwarae rhan hanfodol yn y sector lenyddol, ac mae’n partneriaeth barhaus ar Ddiwrnod y Llyfr yn brawf o hynny."

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol y dathliadau led-led Cymru heddiw trwy Trydar: