Dathlu chwarter canrif Sesiwn Fawr Dolgellau

25/04/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe wahoddir y byd i barti anferthol a gynhelir ar strydoedd Dolgellau'r haf yma wrth i Sesiwn Fawr Dolgellau ddathlu ei phen-blwydd yn 25 mlwydd oed.

Mae hi’n 25 o flynyddoedd yn ol ers i griw bychan ymroddgar gynnal yr Ŵyl gyntaf yn ôl yn 1992. Cynhelir y dathliad eleni rhwng 21-23 o Orffennaf ac mae’n siŵr o fod yn benwythnos i’w gofio.

 

“Mae rhai o artistiaid gorau’r byd yn dod i Ddolgellau’r haf yma,” meddai Branwen Rhys Dafydd, Cadeirydd y pwyllgor trefnu. “Mae tocynnau eisoes ar werth a ’da ni’n rhagweld y bydd y tocynnau wedi mynd ymhell cyn penwythnos y Sesiwn.

 

“Mae’r Peatbog Faeries o’r Alban a fu mor boblogaidd dwy flynedd yn ôl yn dychwelyd, a bydd Sŵnami yn gwneud un o’u hymddangosiadau prin yng Nghymru eleni. Mae Calan wedi cychwyn ar daith 30 dyddiad yn Lloegr cyn hedfan i China, Awstralia, Denmarc a Canada cyn dychwelyd i Gymru i ymddangos yn y Sesiwn Fawr eleni, ac mae hynny’n dipyn o bluen yn ein het. Enwau newydd cyffrous i’r mynychwyr fydd Coco and the Butterfields (Lloegr) a Dallahan (Iwerddon),” ychwanegodd Branwen.

 

 

Rhestr o artistiaid

 

Mae rhestr o artistiaid Sesiwn Fawr Dolgellau yn un rhyfeddol eleni, ac yn cynnwys Lewis a Leigh, Steve Eaves, Alys Williams, Lowri Evans, Tecwyn Ifan, Fleur de Lys, Climbing Trees, Nantgarw, Teulu i enwi dim ond rhai. Tipyn o sioe!

 

“Wrth gwrs, mae’r Sesiwn Fawr yn ŵyl gelfyddydol i deuluoedd a bydd nifer o weithgareddau llenyddol a chomedi amrywiol yn cael eu cynnal dros y penwythnos. Ar y prynhawn Sadwrn, byddwn yn croesawu dawnswyr enwog Nantgarw i berfformio ar brif sgwâr Dolgellau cyn cynnal gorymdaith o amgylch y dref.

 

 

 

“Mae’r manylion llawn ar ein gwefan, www.sesiwnfawr.cymru. Mae tocynnau eisoes ar werth ar y wefan ac yn mynd yn dda. Lle cyfyngedig sydd i’n lleoliadau, felly rhagwelwn y bydd y tocynnau’n brin. Cofiwch hefyd bod modd archebu lle i wersylla ar ei’n gwefan yn ogystal.” ychwanegodd Branwen.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru