Dathlu casgliadau ffotograffig Llyfrgell Genedlaethol Cymru trwy fis Ffocws ar Ffotograffiaeth

14/10/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Wedi dechrau heddiw, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu ei chasgliadau ffotograffig helaeth gydag ymgyrch ar-lein a digwyddiadau.

Yn ystod mis Ffocws ar Ffotograffiaeth bydd amrywiaeth o ddelweddau a gwybodaeth am gasgliadau ffotograffig yn cael eu rhannu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Llyfrgell.

 

Bydd thema benodol ar gyfer pob wythnos a bydd y delweddau a rennir yn ymwneud â'r themâu hyn. Bydd wythnos gyntaf y mis yn delio â ffotograffiaeth o bwysigrwydd rhyngwladol, gan edrych ar waith ffotograffwyr megis Philip Jones Griffiths ac eraill.

 

Bydd yr ail wythnos yn canolbwyntio ar y lleol yng nghasgliadau ffotograffig y Llyfrgell, gan edrych ar gasgliadau sydd o ddiddordeb lleol, megis casgliad Glynne Pickford, a hefyd D.C. Harries a Guy Hughes. Yn ystod y drydedd wythnos, ffotograffiaeth o arwyddocâd Cenedlaethol fydd yn cael sylw, gan ganolbwyntio ar ffotograffwyr sydd wedi gweithio ar lefel genedlaethol i ddogfennu Cymru, fel Nick Treharne, John Thomas, Geoff Charles a llawer mwy.

 

Yn olaf, yn ystod yr wythnos ddiwethaf byddwn yn edrych ar yr hyn sy'n newydd yn y casgliad ffotograffig. Yn ystod yr wythnos hon, bydd gwybodaeth am gaffaeliadau newydd i'r casgliadau a chasgliadau ffotograffig wedi'u digideiddio'n ddiweddar yn cael eu rhannu.

 

Adnodd amhrisiadwy

 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:“Mae ein casgliadau ffotograffig yn adnodd amhrisiadwy, yn dogfennu bywyd yng Nghymru a thu hwnt ac yn gofnod gweledol o gyfnodau mewn amser. Rydym yn croesawu pob cyfle i hyrwyddo'r cyfoeth o adnoddau a gedwir yn y Llyfrgell ac i rannu ein hadnoddau â chynulleidfa mor eang â phosibl. "

 
Meddai Will Troughton, Curadur Ffotograffau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Mae'r mis yma yn rhoi cyfle i'r Llyfrgell Genedlaethol i hyrwyddo rhai o'n daliadau helaeth o ffotograffiaeth o Gymru a thu hwnt ac i ddod â nhw i sylw cynulleidfa ehangach.”