Dathlu carreg filltir cyfres i blant

10/07/2017

Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o’r cyfresi Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed i blant yn dathlu carreg filltir yr wythnos hon.

Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch gan Morgan Tomos yw’r 25ain llyfr i gael ei gyhoeddi yng nghyfres Alun yr Arth. Mae dros 50,000 o lyfrau Alun yr Arth wedi ei gwerthu erbyn hyn ac yn ddiweddar lansiwyd gwefan newydd sbon Alun yr Arth ynghyd ag apiau a chyfrif Twitter. Mae’r gyfres wedi hen hawlio ei lle bellach fel un o gyfresi mwyaf poblogaidd erioed i blant bach dan 7 oed.

 

Yn yr antur newydd, mae Alun yn mynd ar gefn y ddraig fach goch ar daith o gwmpas Cymru ac mae’n gweld rhyfeddodau di-ri! Ond pam mae’r ddraig fach mor drist?

 

"Daeth y syniad ar gyfer y stori am Alun yn cwrdd â draig goch ar ôl i mi ymweld â Ysgol Bro Dyfrdwy yn gynharach eleni’ eglurodd Morgan, ‘Mae diolch yn bennaf i ddisgybl o’r enw Meirion am ddychmygu’r syniad!"

 

Animeiddiwr

 

Daw Morgan Tomos o Gaernarfon yn wreiddiol ond mae’n byw bellach yn ardal Pwllheli. Mae wedi’i hyfforddi fel animeiddiwr ac mae wrth ei fodd yn teithio o gwmpas ysgolion Cymru yn trafod llyfrau a chynnal gweithdai.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru