Dathlu bywyd gwyllt Cymru mewn wythnos o weithgareddau

05/06/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Wythnos Natur Cymru sy'n digwydd yr wythnos hon yn gyfle i ddathlu bywyd gwyllt Cymru wrth i nifer o ddigwyddiadau gael eu cynnal ar hyd a lled Cymru.

Disgwylir i filoedd o bobl ymuno â mwy na 60 o ddigwyddiadau bywyd gwyllt lleol ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys archwilio rhyfeddodau byd natur Cynffig; darganfod 50 blodyn gwyllt gorau Conwy; dathlu Diwrnod Cefnforoedd y Byd ym Mhensarn; chwilio am drysorau natur yn ardal ysblennydd Ynyslas; a llu o ddigwyddiadau difyr eraill i deuluoedd. 

 

Bydd gerddi hanesyddol Nantclwyd y Dre yn Rhuthun yn cynnal diwrnod natur i’r holl deulu; ac yn Sir Benfro, beth am ddarganfod pa greaduriaid sy’n byw ar Fferm Chwilod Dr Beynon - bydd y ddau ddigwyddiad yn cael eu cynnal ar 9 Mehefin.

 

 I ddod â dathliadau Wythnos Natur i ben ar y 10fed, ymwelwch â Pharc Gwledig Pen-bre i ddarganfod amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt yn y parc neu fwynhau diwrnod allan ar y fferm ar un o’r digwyddiadau Dydd Sul y Fferm Agored. 

 

Fe fydd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn ymuno yn y dathliadau trwy lansio eu gwefan newydd i ddathlu dechrau Wythnos Natur Cymru. A hithau wedi’i hailwampio er mwyn hwyluso pobl i lywio trwyddi, mae’r wefan yn adnodd canolog ar gyfer bywyd gwyllt Cymru ac mae’n cynnwys yr holl ddigwyddiadau ar gyfer Wythnos Natur Cymru. 

 

Yn ôl Sean McHugh o Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru: “Mae’r digwyddiadau’n arddangos bioamrywiaeth gyfoethog a thirweddau ysblennydd Cymru. Gyda chymaint o ddigwyddiadau i ddewis o’u plith, mae ’na rywbeth i bawb o bob oed a diddordeb.” 

 

Mynd yn wyllt

 

Ar 9 Mehefin bydd y digwyddiad bywyd gwyllt mwyaf yn ne Cymru yn cael ei gynnal yn nigwyddiad ‘Mynd yn Wyllt’ Parc Bryn Bach, Tredegar. Gŵyl natur yw ‘Mynd yn Wyllt’ sy’n cynnwys arddangosfeydd natur a chyngor ynghylch sut i ddenu bywyd gwyllt i’ch gardd. Meddai Nadine Morgan, cydlynydd ‘Mynd yn Wyllt’: “Digwyddiad rhad ac am ddim yw ‘Mynd yn Wyllt’ gyda llu o weithgareddau gwych i’r holl deulu sy’n dangos pwysigrwydd byd natur i gymunedau lleol a’r hyn y gallwn ei wneud i roi help llaw i natur. Y thema eleni yw ‘Dyfodol Ecogyfeillgar’, sy’n anelu at godi ymwybyddiaeth ynghylch sut y gallwn ymddwyn yn fwy cynaliadwy yn ein bywydau bob dydd.”