Dathlu bwyd gorau Ceredigion

22/10/2014

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bwyd gorau Ceredigion

Hydref yw'r mis mae ardal Bae Ceredigion yn dathlu cyfoeth ei chynnyrch a chynhesrwydd croeso'r Cardi. Dyma gyfle gwych i brofi a mwynhau blasau newydd ac i ennill gwobrau bwyd arbennig gyda eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014.

 

Dewch i ddarganfod cynnyrch gwych o ffermydd a chynhyrchwyr Ceredigion, siopau fferm, a llefydd hynod i fwynhau pryd ar draws Ceredigion.

 

Casglwch eich Pasbort Bwyd Bae Ceredigion 2014 o un o Ganolfannau Croeso Ceredigion yn Aberystwyth, Aberaeron neu Aberteifi neu o unrhyw un o'r busnesion sy'n cymeryd rhan yn yr ymgyrch eleni.(gwelwch y rhestr isod)

 

Bwyd Ceredigion

Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion 2014

 

Newydd ar gyfer 2014 -'Pasbort' i'ch helpu i ddarganfod cynnyrch gorau Ceredigion - caws, frwythau a llysiau ffres, cyffeithiau, cynnyrch o'r popty, cig a hyd yn oed whisgi a gin - a llefydd bendigedig - bariau, caffis, tafarndai a bwytai lle gallwch ymlacio a mwynhau seigiau arbennig wedi eu paratoi gan gogyddion talentog Ceredigion.

 

Trwy wario £30 neu fwy yn y bwytai neu £15 yn y siopau neu atyniadau sy'n cymeryd rhan, bydd cyfle gennych i gasglu stamp yn eich pasbort.

 

Casglwch dri stamp neu fwy a byddwch yn cael siawns i ennill gwobrau fydd yn cael eu tynnu ar ddiwedd yr ymgyrch ym mis Tachwedd.

 

Mae'r gwobrau'n cynnwys noson yn Y Talbot yn Nhregaron, ac amrywiaeth o gynnyrch lleol.

 

Busnesion sy'n cyfranogi

 

Gwelwch y rhestr a'r linciau isod i ddarganfod mwy am yr busnes sy'n rhan o'r ymgyrch Pasbort Mis Bwyd Bae Ceredigion eleni. Casglwch eich pasbort, mwynhewch fwyta allan a siopa am gynnyrch lleol a hyd yn oed gweld y bwyd yn cael ei baratoi, a gallwch gael cyfle i gael stamp yn eich Pasbort.

 

Awesome Pork Butchers - www.awesomepork.co.uk, Ty Côch, Llanarth SA48 0ND

Baravin - www.baravin.co.uk, 1 Llys y Brenin, Aberystwyth SY23 2AP

Cartws Café - www.facebook.com/CartwsCafe, Penbryn Beach, Sarnau SA44 6QL

Caws Teifi Cheese - www.teificheese.co.uk, Glynhynod Farm, Llandysul SA44 5JY

Dà Mhìle Distillery - www.damhile.co.uk, Glynhynod Farm, Llandysul SA44 5JY

Felin Ganol Mill - www.felinganol.co.uk, Felin Ganol, Llanrhystud SY23 5AL

Harbourmaster - www.harbour-master.com, 2 Quay Parade, Aberaeron SA46 0BT

Llwynhelyg Farm Shop - www.llwynhelygfarmshop.co.uk, Sarnau SA44 6QU

Organic Farm Wales - www.organicfarmwales.co.uk, Penrhiwllan Road, Croes-Ian, Llandysul SA44 4SR

Organic Fresh Food Company - www.organicfreshfoodcompany.co.uk, Unit 23-24 Lampeter Ind Est, Tregaron Road, Lampeter SA48 8LT

The Falcondale - www.thefalcondale.co.uk, Falcondale Drive, Lampeter SA48 7RX

The Hive - www.thehiveaberaeron.com, Cadwgan Place, Aberaeron SA46 0BU

The Hungry Trout - www.thehungrytrout.co.uk, 2 South John Street, New Quay SA45 9NG

Ultracomida - www.ultracomida.co.uk, 31 Pier Street, Aberystwyth SY23 2LN

Y Ffarmers - www.yffarmers.co.uk, Llanfihangel y Creuddyn, Aberystwyth SY23 4LA

Y Talbot - www.ytalbot.com, The Square, Tregaron SY25 6JL

Trefnwyd y cynigion yma gan Twristiaeth Ceredigion Tourism, cymdeithas dwristiaeth newydd Ceredigion.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net