Dathlu brwydr menywod Cymru a’r byd ar S4C

Fe fydd mis Mawrth 2018 ar S4C yn llawn rhaglenni difyr am fenywod dewr, penderfynol, dygn ac angerddol wrth i’r sianel nodi canrif ers i rai menywod gael y bleidlais ym 1918.

Mae’r amserlen yn cynnwys rhaglenni dogfen gafaelgar am fod yn fenyw ac yn fam heddiw, gyda dwy o ddarlledwyr amlyca’ Cymru, Alex Jones a Ffion Dafis yn eu cyflwyno.

 

Fe fydd hefyd rhaglenni adloniant a dogfen a fydd yn cynnwys portread o sêr pop benywaidd y 1960au a’r 1970au, gig gyda rhai o artistiaid yr 21ain Ganrif, rhifyn arbennig o’r rhaglen drafod Pawb a’i Farn gyda phanel o fenywod yn unig, a dogfen am un o fenywod mwyaf blaengar Ewrop yr 20fed Ganrif, Louise Weiss.

Daw’r cyfan i’r sgrin mewn mis pan fyddwn yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8 Mawrth a Sul y Mamau ar 11 Mawrth a phan mae trydedd gyfres o Parch yn dechrau nos Sul 4 Mawrth gyda Carys Eleri yn portreadu’r cymeriad hynod Myfanwy Elfed yn y gyfres a ysgrifennwyd gan yr awdur disglair, Dr Fflur Dafydd.

 

Dim hanner y cyfleoedd

 

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C, “Mae bron hanner poblogaeth y byd yn fenywod ond dyw menywod Cymru na’r byd ddim yn cael hanner y cyfleoedd, y cydraddoldeb, y llais na’r llwyfan. Mae S4C yn falch o gynnig tymor o raglenni sy’n darlunio bywyd menywod heddiw, y frwydr am gyfiawnder cymdeithasol ac yn rhoi llwyfan i fenywod sydd yn ein herio a’n diddanu.”