Dathlu blwyddyn newydd Tseineaidd ym Mangor

14/02/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn dod â digwyddiad blynyddol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn ôl i Fangor ar Chwefror 24ain, gyda gorymdaith liwgar y ddraig a Gala Tsieineaidd i ddathlu 2018, Blwyddyn y Ci.

Bydd disgyblion o Ysgol Ein Harglwyddes yn ymuno â pherfformwyr o Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor a Phrifysgol South Bank Llundain i gynnal arddangosfa liwgar o ddiwylliant Tsieina trwy gydol y prynhawn. Bydd draig Tsieineaidd yn ymlwybro ar hyd Stryd Fawr Bangor, yng nghwmni dawnswyr a drymwyr, gyda pherfformiad ysblennydd o ganeuon a dawns Tsieineaidd i ddilyn yn Eglwys Gadeiriol Bangor.

 

Dywedodd Deon Eglwys Gadeiriol Bangor, y Tra Pharchedig Kathy Jones: "Rydym yn hynod falch o fedru cynnal y digwyddiad gwych hwn i'r gymuned yn Eglwys Gadeiriol Bangor eleni. Mae'n ffordd ragorol o ddod â phobl at ei gilydd ym misoedd oer y gaeaf i ddysgu mwy am y byd a thraddodiadau diwylliannau eraill."

 

Draig

 

Bydd gorymdaith y ddraig yn gadael Eglwys Gadeiriol Bangor am 12pm ac yn gwneud ei ffordd ar hyd y Stryd Fawr at y Cloc ac yn ôl drachefn, a chynhelir y gala yn y Gadeirlan rhwng 12.30pm a 2pm, ac mae'r cyfan yn rhad ac am ddim. Y gwesteion arbennig fydd Maer Dinas Bangor, y Cynghorydd Derek Hainge, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes, a'r actores leol Angharad Rhodes, sy'n fwyaf adnabyddus am ei rhan yn y gyfres deledu Melody ar CBeebies.

 

Bydd digwyddiad Sefydliad Confucius yn dilyn Gŵyl Cymru-Tsieina Pontio rhwng 16-18 Chwefror y penwythnos cynt, a fydd yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda phenwythnos o berfformiadau eclectig, ffilmiau, cerddoriaeth fyw a gweithgareddau i deuluoedd.