Dathlu 20 mlynedd ers dechrau ysgoloriaethau

23/05/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae 2017 yn flwyddyn arwyddocaol i’r corff Hybu Cig Cymru sy’n dathlu 20 mlynedd ers dechrau cynnig ysgoloriaethau i bedwar ban y byd.

Bob blwyddyn, mae HCC yn cynnig ysgoloriaeth o £3,000 i unigolion uchelgeisiol a brwdfrydig yn y diwydiant cig coch i gwblhau astudiaeth unrhyw le yn y byd. 

 

Mae’r chwilio wedi dechrau am ysgolorion 2017 a fydd yn dod yn aelodau awtomatig o’r Gymdeithas Ysgolorion. Yn cynnwys pob cyn-enillydd, mae aelodau’r grŵp unigryw yma wedi teithio cyn belled â Seland Newydd a De America i edrych ar agweddau amrywiol o gynhyrchu cig coch, o welliannau genetig mewn defaid, agweddau at gig dafad, bridio gwartheg a chynhyrchu charcuterie.

 

Yn hwyrach yn y flwyddyn, fe gynhelir digwyddiad arbennig ar fferm un o gyn-enillwyr yr Ysgoloriaeth, gan ddod a’r cyn-enillwyr i gyd ynghyd, sef grŵp o bobl sy’n cael eu parchu o fewn y diwydiant fel mentoriaid a llysgenhadon gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiadau dan eu belt.

 

Bach

 

Dywedodd James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant yn HCC: “Rydym yn falch i gynnig yr Ysgoloriaeth i aelodau’r diwydiant cig coch yng Nghymru eto eleni, ac yn edrych ymlaen at ddathlu ugeinfed flwyddyn y Gymdeithas Ysgolorion.

 

“Os ydych hi’n ffermwr, yn gigydd neu’n ymwneud â’r sector prosesu, rydych chi’n gymwys i wneud cais am y cyfle i weithio gyda ni i ddatblygu’r diwydiant yn y dyfodol gan archwilio testun sy’n berthnasol i’r sector cynhyrchu cig coch yma yng Nghymru.

 

“Yn gyfnewid, bydd yr Ysgoloriaeth yn rhoi sgiliau newydd a gwybodaeth i chi roi hwb i’ch busnes ac ehangu’ch gorwelion. Os ydych chi’n frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn angerddol am ddatblygiad y diwydiant, chi yw’r ymgeisydd perffaith!”

 

Mae’r ffermwr defaid a Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts yn gyn-enillydd o’r Ysgoloriaeth. Meddai: “Teithiais i Seland Newydd yn 2001 i edrych ar bwysigrwydd dulliau effeithlon i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r diwydiant amaeth. Roedd yn brofiad defnyddiol a diddorol iawn a mwynheais yn fawr. Mae ymweld â Seland Newydd wedi tynnu fy sylw at ffyrdd gwahanol o gynhyrchu cig coch yn fwy effeithlon, wedi ehangu fy ngorwelion ac wedi bod o fudd i’m busnes ffermio yn Ysbyty Ifan. Buaswn yn annog unrhyw un yn y sector cig coch i wneud cais am Ysgoloriaeth HCC.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru