Dathlu 1000 o berchnogion tai newydd, diolch i Cymorth i Brynu

05/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cymorth i Brynu: Hwb i Brynu tai

Mae Cymorth i Brynu Cymru yn dathlu carreg filltir bwysig, gyda 1000 o gartrefi wedi’u prynu drwy’r cynllun.

 

Ers blwyddyn bellach, mae’r cynllun hwn sydd  wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru yn werth £170 miliwn ac mae'n cynnig hwb gwerthfawr i brynwyr ac adeiladwyr fel ei gilydd. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl sicrhau’r blaendal sydd ei angen i brynu tŷ newydd.

 

Disgwylir y bydd Cymorth i Brynu Cymru yn rhoi help i adeiladu 5,000 o dai newydd ar draws Cymru. Mae dros 148 o gwmnïau adeiladu a miloedd o ddarpar brynwyr tai wedi cefnogi’r cynllun.

 

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths, "Mae’n galondid gweld sut mae cymorth Llywodraeth Cymru yn cael effaith mor bositif ar fywydau pobl."

 

Ychwanegodd, "Rwy’n falch dros ben bod 1,000 o gartrefi wedi’u prynu’n barod drwy Cymorth i Brynu – Cymru, a 400 eiddo arall yn mynd i gael eu hadeiladu’n fuan iawn. Yn ogystal â helpu pobl i brynu cartref newydd mae’r cynllun hwn wedi bod yn newyddion da iawn i’r diwydiant adeiladu; mae cwmnïau bach a mawr yn cynnig benthyciadau ecwiti a rennir ar eu tai erbyn hyn, diolch i Cymorth i Brynu Cymru."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net