Dathliadau Shwmae S'mae ym Merthyr

20/10/2021

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos croesawyd digwyddiad blynyddol Shwmae Su’mae i Barc Cyfarthfa Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aber-fan.

Fel rhan o’r dathliadau, cafwyd perfformiadau cerddorol gan Ysgolion Cynradd Parc Cyfarthfa, Troedyrhiw ac Abercanaid.

 

Cafwyd hefyd unawd gan ddisgybl o Ysgol Gyfun Rhydywaun. Ar y Dydd Sul, cyfranogodd disgyblion o Ysgol Gynradd Coed y Dderwen mewn gemau parashiwt Cymraeg ar gyfer aelodau o’r cyhoedd.

 

Cafwyd perfformiad gan Gôr Meibion Ynysowen yng Nghanolfan Gymunedol Aberfan a pherfformiad offerynnol gwych gan y delynores, Catrin Meek sydd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful. Roedd disgybl o Ysgol Pen y Dre yno ar y bore Sadwrn yn cefnogi Mistar Urdd. Cafwyd hefyd ymweliadau gan Seren a Sbarc a Sali Mali ar y Dydd Sadwrn a’r Dydd Sul.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Eiriolydd yr Iaith Gymraeg, y Cynghorydd Geraint Thomas: “Roedd y ddau ddiwrnod yn ddathliad gwych o’r iaith Gymraeg ac roedd yn hyfryd i glywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn ystod y digwyddiadau – enghraifft wych o #Shwmaeronment”

 

Cafwyd cefnogaeth gan Dysgu Cymraeg Morgannwg, Mudiad Ysgolion Meithrin, Cylch Meithrin Pentrebach, Rhieni Dros Addysg Gymraeg, RHAG, Adran Addysg Gynnar Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Choleg Merthyr yn ogystal â busnesau yn yr iaith Gymraeg, yn lleol ac yn genedlaethol.

 

Ymweliadau

 

Cafwyd ymweliadau yn ogystal gan Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, y Cynghroydd Malcolm Colbran, Dawn Bowden AS, Gerald Jones, yr Aelod Seneddol lleol a Jeff Edwards, Uchel Siryf Morgannwg.

 

Esboniodd Sue Walker, y Prif Swyddog Addysg: “Roedd y ddau ddigwyddiad yn gyfle i arddangos y defnydd o’r Gymraeg ledled y Fwrdeistref Sirol a hefyd, cefnogi uchelgais strategaeth newydd yr Iaith Gymraeg a’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Llawer o ddiolch i’n partneriaid am gefnogi’r digwyddiadau ac i Lles Merthyr.