Dathliad cerddorol cyn i'r Ewros ddechrau

08/06/2016

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Newyddion

Mae’n siwr eich bod wedi hen gyffroi bellach gyda dim ond pedwar diwrnod i fynd tan y bydd Cymru yn dechrau eu hymgyrch ym Mhencampwriaeth Ewrop yn Ffrainc.

Fe fydd tim Chris Coleman yn dechrau’r daith yn wynebu Slofacia yn Bordeaux, gyda’r hen elyn Lloegr i ddilyn yn Lens ac yna Rwsia yn Toulouse.

 

Ac er mwyn eich cael yn yr ysbryd, mae Lleol.cymru yn gofyn chi benderfynu ar eich hoff gân Gymraeg i’r twrnameint.

 

Dyma’r rhestr o’r caneuon yn llawn ac mae cyfle i chi bleidleisio hefyd dros eich ffefryn. Mwynhewch y gwrando!

 

Dyma gan sydd wedi’i chyfansoddi a’i pherfformio gan y chwedlonol, Iestyn Jones, gyda chymorth MC Mabon a Dafydd Rhys gynt o’r band Chwarter i Un.  Mae yna ddigon o angerdd a samplau da gan Mr Picton, C’mon Midffild. Yn cyflwyno’r Sybs, Mint Sos. Mwynhewch!

 

 

Rydym wedi rhoi sylw i Bing Bong o’r blaen, ond i’ch atgoffa, dyma gân gan y Super Furry Animals ac fel nododd Gruff Rhys, dyma drac sydd wedi cael ei hatgyfodi o'r llwch ers 2003 i ddathlu fod Cymru wedi cyrraedd yr Ewros. 

 

 

 

Cafodd y gân ei hysgrifennu'n wreiddiol flynyddoedd yn ol gan y band gwerin o Ddolgellau, Gwerinos ond sydd wedi cael ei hail recordio a'i haddasu i’r twrnameint hwn. Mae Gwerinos yn canu ar y cyd gyda Ywain Gwynedd a chriw rhaglen Ar y Marc, BBC Radio Cymru. 

 

 

Mae’r gân Rhedeg i Paris yn enwog fel can y band pync yr Anrhefn o’r 1980au a’r 1980au, ond y tro yma, mae BBC Radio Cymru wedi comisiynu band y foment, Candelas i wneud cyfyr ohoni, i ddathlu fod Cymru yn mynd i Ffrainc. Ydi hi'n well na'r gwreiddiol? 

 

 

Fe roedd yr artist Alun Tan Lan hefyd wedi sgwennu cân i Gystadleuaeth Cân i Gymru yn rhoi ei berspectif ar gyrraedd Ffrainc. Mae'r gytgan yn hynod o fachog rhaid dweud. Dyma Ar ei Ffordd!

 

 

Ac heb anghofio y gân hoffus Da’n Gilydd gan Atsain

 

 

 

Pa un yw'ch ffefryn? Pleidleisiwch yma:

 

Pa un yw'ch cân orau?

 • A.
  Mint Sos gan Y Sybs
 • B.
  Bing Bong gan y Super Furry Animals
 • C.
  Hogia Ni gan Gwerinos a Yws Gwynedd
 • D.
  Rhedeg i Paris gan Candelas
 • E.
  Ar ei Ffordd gan Alun Tan Lan
 • F.
  Da'n Gilydd gan Atsain

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
43%

B
11%

C
9%

D
33%

E
4%

F
0%