Datgelu cynlluniau i wella gwlyptiroedd ger Caerfyrddin

12/07/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgelu cynlluniau heddiw i wella ardal y gwlyptir ger Tre Ioan, a fydd yn darparu amgylchedd toreithiog ar gyfer bywyd gwyllt yn ogystal â gwella golwg yr ardal wrth gynnwys arwyddion i’r porth ar gyfer ymwelwyr sy'n dod i Gaerfyrddin o gyfeiriad gorllewin yr A40.

Bydd swyddogion hamdden ac adfywio y Cyngor yn cynnal diwrnod gwybodaeth yng Nghanolfan Fowlio Dan Do Bro Myrddin rhwng 3-7pm, er mwyn rhoi cyfle unigryw i drigolion weld y prosiect a chyfarfod â dylunwyr.

 

Mae'r prosiect yn rhan o Brif Gynllun Adfywio Tref Caerfyrddin, sydd â'r nod allweddol o wella'r pyrth er mwyn annog ymwelwyr i ddod a hyrwyddo'r dref fel cyrchfan i dwristiaid ac fel lle arbennig i fyw a gweithio ynddo.

 

Byddai'r gwlyptiroedd yn ymestyn dros bron 27 erw o dir, gyda choed brodorol a blodau gwyllt wedi'u plannu, llwybrau glaswellt wedi'u torri a'u marcio, gwaith celf wedi'i wneud o ddeunyddiau naturiol, mannau i eistedd a byrddau deunydd esboniadol i helpu pobl i ddeall a gwerthfawrogi eu hamgylchoedd.

 

Nodweddion arbennig

 

Bydd y fynedfa i'r gwlyptiroedd oddi ar Heol Llansteffan a Heol Picton a bydd y gwelliannau yn cynnwys nodweddion arbennig o bren derw ac ardal barcio ddynodedig oddi ar Heol Llansteffan.

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: "Rydym yn annog y gymuned leol i ddod i'r digwyddiad gwybodaeth i weld ein cynlluniau ar gyfer yr ardal a gofyn unrhyw gwestiynau cyn i'r datblygiad ddechrau.

 

"Rydym yn awyddus i wella'r ardal mewn modd sy'n sensitif i'r amgylchedd ond hefyd ei wneud yn atyniad i bobl leol ac ymwelwyr ei fwynhau."