Datblygiad cynaliadwy ar yr agenda i gwmnïau bwyd a diod

07/06/2017

Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd cwmnïau amlwg o’r sector fwyd a diod yng ngogledd Cymru yn cyfarfod i drafod datblygu cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor fis nesaf.

Mae pobl o'r sector bwyd a diod yng ngogledd Cymru, sector sy’n ffynnu, yn ehangu ac yn bwysig i’r economi leol, yn dod ynghyd am ytro cyntaf ddydd Mercher 5 Gorffennaf, 2017 ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer ‘digwyddiad dysgu a rhwydweithio’ gan Cynnal Cymru.

 

Am y tro cyntaf erioed, bydd pobl o'r sector bwyd a diod, sector pwysig yng ngogledd Cymru ar gyfer datblygu’r economi leol, yn dodat ei gilydd ‘i ddysgu a rhwydweithio’ fel rhan o ddigwyddiad arbennig a drefnir gan Cynnal Cymru – Sustain Wales ar ddydd Mercher5 Gorffennaf 2017 ym Mhrifysgol Bangor.

 

Pwrpas y digwyddiad yw archwilio arloesedd gwyrdd afydd yn arwain at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol yn y sector bwyd a diod. Dyma elfen allweddol o Gynllun GweithreduBwyd a Diod Llywodraeth Cymru, sydd am weld y sector yn tyfu 30% i £7 biliwn erbyn 2020.

 

Yn ogystal â siaradwyr gwadd ac astudiaethau achos, bydd y diwrnod yn gyfle i gynrychiolwyr drafod materion manwl gyda chyd-weithwyr proffesiynol ac archwilio ystod eang o stondinau a fydd yn arddangos ansawdd ac amrywiaeth cynhyrchion o’r sector bwyd adiod yng Ngogledd Cymru. Bydd y diwrnod yn gorffen gyda noson arbennig a threfnir gan Cynnal Cymru, sef 'Diodydd Gwyrdd'.

 

 

Dyma’r digwyddiad cyntaf o'i fath yng ngogledd Cymru ac mae’n gyfle i fusnesau o'r un meddylfryd i ddod ynghyd, rhwydweithio’nanffurfiol a thrafod eu hymrwymiad i'w cyfrifoldebau amgylcheddol ac egwyddorion datblygu cynaliadwy.

 

Dywedodd Dr Eifiona Thomas Lane, Darlithydd mewn Daearyddiaeth Bwyd a Rheolaeth Amgylcheddol yn Ysgol yr Amgylchedd,Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor:     

 

"Mae cynaliadwyedd yn ganolog i genhadaeth Prifysgol Bangor. Rydym yn yr Ysgol yn canolbwyntio ar gefnogi a gweithio gydachynhyrchwyr bwyd a diod ar draws y rhanbarth er mwyn eu galluogi i fanteisio ar arloesedd gwyrdd a dod yn fwy cystadleuol achynaliadwy. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda'n partneriaid i gyrraedd mwy o gwmnïau a sefydliadau yn y rhanbarth. "

 

Rhannu arfer da

 

 

Dywedodd Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru:"Rydym yn awyddus iawn i glywed gan sefydliadau ac unigolion blaenllaw yng ngogledd Cymru sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd. Mae gennym eisoes aelodau blaenllaw yng ngogledd Cymru, megis Halen Môn, a hoffem weld eraill sy’n rhannu’r un egwyddorion ac ymarfer da yn ymuno â’r gymuned hon. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau tebyg yn ne Cymru, ond rydym yn awyddus i estyn y cyfleoedd hyn i ogledd Cymru hefyd, er mwyn i ni allu cynnig yr un cyfleoedd cyffrous i gysylltu, cydweithio a rhannu datblygiadau ar hyd Cymru gyfan.”

 

Mae aelodaeth Cynnal Cymru yn agored i bob busnes a sefydliad sydd wedi ymrwymo i ddarparu Cymru garbon-isel, oddefgar, gyda adnoddau effeithlon, iach a diogel ac addysg dda, sy'n ffynnu mewn cytgord â natur. Mae manteision aelodaeth yn cynnwys gostyngiadau ar gyfer digwyddiadau, hyfforddiant, ac ymgynghori, yn ogystal â chymorth wrth hybu, cynorthwyo wrth sefydlu partneriaethau newydd a darparu cyngor anffurfiol ar strategaeth ac arloesi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru