Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

19/05/2020

Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Cyngor Sir Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth i gydlynu’r Cynllun Cysgodi yn lleol, gan ddarparu cymorth i fwy na 900 o bobl bob wythnos.

Yr wythnos hon, bydd dros 900 o barseli yn cael eu dosbarthu ledled Ceredigion. Yn gyffredinol, hyd yma, mae mwy na 3,700 o barseli bwyd wedi cael eu dosbarthu i breswylwyr Ceredigion sy’n cysgodi. Mae hyn yn deillio o fwy na 3,000 o alwadau a wnaed i breswylwyr Ceredigion gan staff y Cyngor.
 
Dywedodd un preswylydd sy’n cysgodi: “Yn gyntaf, hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bawb sy’n rhan o’r cynllun hwn yng Ngheredigion. Rwy’n hynod o ddiolchgar am y gwasanaeth hwn sy’n cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Ceredigion, gan nad wyf wedi gallu gadael y tŷ ers mwy na deufis. Roedd parsel bwyd yr wythnos diwethaf wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyliad. Mae’n amlwg bod ansawdd ac amrywiaeth y cynnyrch yn cael eu dethol yn ofalus i sicrhau ein hiechyd a’n lles ni, fel preswylwyr sy’n cysgodi. Rwy’n falch iawn o alw Ceredigion yn gartref i mi.”

 

Cymorth i siopa 


 
Yn achos pobl nad ydynt yn bodloni’r meini prawf i gysgodi, ond y mae arnynt angen cymorth i siopa neu gael meddyginiaeth, gellir cael rhestr o’r opsiynau sydd ar gael yn eich ardal ar wefan y Cyngor yma: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/. Mae’r Cyngor yn diweddaru rhestrau adnoddau lleol deirgwaith yr wythnos, lle gall pobl gael eu cyfeirio at wybodaeth am ddosbarthiadau bwyd a grwpiau cymunedau lleol.