ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4657 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 18.204.227.117
    REMOTE_PORT : 23364
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=darparu-cymorth-i-fwy-na-900-o-breswylwyr-syn-cysgodi-bob-wythnos
    REQUEST_URI : /blog/darparu-cymorth-i-fwy-na-900-o-breswylwyr-syn-cysgodi-bob-wythnos.html

Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

19/05/2020

Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Cyngor Sir Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth i gydlynu’r Cynllun Cysgodi yn lleol, gan ddarparu cymorth i fwy na 900 o bobl bob wythnos.

Yr wythnos hon, bydd dros 900 o barseli yn cael eu dosbarthu ledled Ceredigion. Yn gyffredinol, hyd yma, mae mwy na 3,700 o barseli bwyd wedi cael eu dosbarthu i breswylwyr Ceredigion sy’n cysgodi. Mae hyn yn deillio o fwy na 3,000 o alwadau a wnaed i breswylwyr Ceredigion gan staff y Cyngor.
 
Dywedodd un preswylydd sy’n cysgodi: “Yn gyntaf, hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bawb sy’n rhan o’r cynllun hwn yng Ngheredigion. Rwy’n hynod o ddiolchgar am y gwasanaeth hwn sy’n cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Ceredigion, gan nad wyf wedi gallu gadael y tŷ ers mwy na deufis. Roedd parsel bwyd yr wythnos diwethaf wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyliad. Mae’n amlwg bod ansawdd ac amrywiaeth y cynnyrch yn cael eu dethol yn ofalus i sicrhau ein hiechyd a’n lles ni, fel preswylwyr sy’n cysgodi. Rwy’n falch iawn o alw Ceredigion yn gartref i mi.”

 

Cymorth i siopa 


 
Yn achos pobl nad ydynt yn bodloni’r meini prawf i gysgodi, ond y mae arnynt angen cymorth i siopa neu gael meddyginiaeth, gellir cael rhestr o’r opsiynau sydd ar gael yn eich ardal ar wefan y Cyngor yma: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/. Mae’r Cyngor yn diweddaru rhestrau adnoddau lleol deirgwaith yr wythnos, lle gall pobl gael eu cyfeirio at wybodaeth am ddosbarthiadau bwyd a grwpiau cymunedau lleol.