Darlledu Opera unigryw

21/04/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd opera Cymraeg unigryw yn cael ei dangos ar S4C nos Sadwrn yma o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y sianel, Opera Cenedlaethol Cymru a'r cynhyrchwyr teledu Rondo Media.

 

Bydd cyfle i weld perfformiad llawn Gair ar Gnawd, opera ddiweddaraf WNO, ar S4C ar nos Sadwrn 25 Ebrill 7.30, yn y rhaglen Opera Gair ar Gnawd: Y Perfformiad, wythnos union yn dilyn ei llwyfannu yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. 

 

Yn ogystal, ar nos Fercher 22 Ebrill am 7.30, bydd rhaglen ddogfen S4C Opera Gair ar Gnawd: Tu ôl y Llen yn ein tywys drwy waith creu'r cynhyrchiad; y cantorion, y corws, y cynhyrchu, ac wrth gwrs, y canu.

 

Mae Gair ar Gnawd yn opera gyfoes am Gymru heddiw, wedi ei hysbrydoli gan hanes cyfieithu'r Beibl. Gyda mwyafrif y cynhyrchiad yn Gymraeg, mae'r cynhyrchiad hefyd yn cynnwys ieithoedd Cymraeg, Saesneg, Malteg a Hindi, ac yn adrodd stori angerddol Awen sy'n arlunydd tatŵ ac Anwar sy'n cyfieithu'r Beibl – y ddau yn gorfod goresgyn eu rhagfarnau i weithio gyda'i gilydd pan fydd calon eu cymunedau yn cael ei fygwth gan ddatblygwr eiddo barus.

 

Dywedodd Elen Rhys, Comisiynydd Cynnwys Adloniant S4C; "Mae Gair ar Gnawd yn opera sy'n eang ei hapêl – yn cyfuno gwaith gan unigolion uchel ei bri â chyfraniadau allweddol gan y gymuned leol yn nalgylch Llanelli. Mae S4C yn falch iawn o'n partneriaeth gydag opera Cenedlaethol Cymru, yn wir, mae'n rhan o'n cefnogaeth barhaol i gefnogi a chyd-weithio â'r diwydiannau creadigol yng Nghymru."

 

Y  tîm

 

Cyfansoddwr Gair ar Gnawd yw Pwyll ap Siôn a'r libretydd yw Menna Elfyn, ac mae cael dau unigolyn mor brofiadol yn gaffaeliad i'r cynhyrchiad, ynghyd â phrofiadau'r tîm creadigol. Y ddau sy'n perfformio rolau arweiniol Awen ac Anwar yw Sian Meinir, mezzo-soprano yng Nghorws WNO, a'r bariton Dyfed Wyn Evans, sy'n perfformio'n rheolaidd yng nghorws ychwanegol WNO.

 

Mae yma hefyd elfen gymunedol sy'n gwneud y cynhyrchiad hwn yn fwy arbennig na'r arfer i ardal Llanelli. Bydd cantorion lleol, o'r corau a'r ysgolion yn yr ardal, yn dod at ei gilydd i ffurfio'r corws i berfformio gyda chantorion a cherddorion proffesiynol yr WNO. Bydd hefyd lled-gorws o gantorion ifanc, nifer ohonynt yn fyfyrwyr cerdd, sydd wedi eu dewis drwy broses glyweliadau yng Nghaernarfon a Chaerdydd.

 

Cyfle bythgofiadwy

 

Mae'n gyfle bythgofiadwy i'r gymuned a'r cyw cantorion i gael bod yn rhan o gynhyrchiad gyda chwmni opera mor brofiadol â Opera Genedlaethol Cymru, a chawn ddilyn pob agwedd o'u profiadau yn y rhaglen ddogfen sy'n cael ei chyflwyno gan Trystan Ellis Morris.

 

Rondo Media yw'r cwmni sy'n cynhyrchu'r rhaglenni, ac maen nhw wedi bod yn dilyn tîm WNO wrth eu gwaith ers wythnosau ar gyfer y rhaglen ddogfen.

 

Meddai Gareth Williams, Prif Weithredwr Rondo Media, ‘Ry' ni wedi mwynhau cydweithio gyda Opera Cenedlaethol Cymru ar ddarlledu nifer o glasuron opera o La Traviata i Falstaff gyda Bryn Terfel, ar gyfer S4C, ond mae’r prosiect diweddara yma yn unigryw.

 

Opera arloesol


"Mae’r opera ei hun yn un arloesol ond mae stori’r prosiect hefyd yn un gafaelgar ac wedi bod yn bleser i’w dilyn - o ddethol y goreuon ymhlith lleisiau ifanc Cymreig ar gyfer y corws i ddewis perfformwyr o gymuned Llanelli i ymuno â nhw a’r prif gymeriadau ar lwyfan."

 

Dywed Emma Flatley, Cyfarwyddwr Ymgysylltu a Phartneriaethau Opera Cenedlaethol Cymru; "Mae'n gyfle gwych i weithio gydag S4C ar Gair ar Gnawd. Rydym wrth ein bodd yn ymweld â Llanelli, ardal newydd i WNO fynd ag opera ar daith, ac i weithio gyda cantorion Cwm Gwendraeth ac ar draws Cymru."

 

Bydd y perfformiad i'w dangos yn llawn yn Opera Gair ar Gnawd: Y Perfformiad ar S4C ar nos Sadwrn 25 Ebrill 7.30, a'r rhaglen ddogfen Opera Gair ar Gnawd: Tu ôl y Llen i'w darlledu ar nos Fercher 22 Ebrill 7.30.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net