Darlithydd a Cherddor yn Cyfansoddi Cân i’r Sgrin Fawr

10/08/2014

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Gruff Rhys

Mae un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael y fraint o gydweithio gyda chyn aelod o’r Super Fury Animals.

 

Gwaith Curig Huws o Adran Ddrama a Cherddoriaeth Prifysgol De Cymru oedd cynorthwyo Gruff Rhys i recordio trac sain fydd i’w chlywed yn y ffilm ‘Set Fire to the Stars’ gaiff ei rhyddhau yn ddiweddarach eleni.

 

Bydd y ffilm yn canolbwyntio ar y berthynas gynhyrfus rhwng Dylan Thomas a John Malcolm Brinnin nôl yn y pumdegau a thaith gyntaf Dylan Thomas i America.

 

Elijah Wood, sy’n enwog am ei ran yn ffilmiau Lord of the Rings fydd yn actio rhan Brinnin a Celyn Jones sydd wedi ymddangos mewn cyfresi teledu fel Above Suspicion a Shameless, fydd yn chwarae rôl Thomas.

 

Er bod y ffilm wedi’i lleoli yn Efrog Newydd, cafodd y cyfan ei ffilmio yn Abertawe er mwyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

 

Penderfynodd Gruff ffurfio grŵp Jazz yn arbennig i greu’r trac oedd yn cynnwys Osian Gwynedd o’r Big Leaves a’r Sibrydion gynt yn ogystal â Gruff Ab Arwel o Y Niwl.

 

Yn sgil ei waith ym maes cynhyrchu sain i’r cyfryngau, mae Curig wedi hen arfer cydweithio gyda cherddorion dros y blynyddoedd gan gynnwys aelodau o Catatonia, No Devotion (Lostprophets gynt), Kids in Glass Houses a Mutty The Hump.

 

Meddai Curig Huws:

 

‘‘Yn ystod y sesiwn, soniodd Gruff ei fod yn falch o’r cyfle i ddefnyddio ein hoffer a chanmol yr hyn oedd gennym i’w gynnig o ran adnoddau cynhyrchu cerddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld y ffilm a gobeithio y daw cyfle i gydweithio â Gruff ar brosiectau tebyg yn y dyfodol.’’

 

Ffynhonnell: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net