Dangosiad cyntaf ffilm Y Llyfrgell ar deledu

28/04/2017

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd ffilm Y Llyfrgell, sy’n seiliedig ar nofel gan yr awdures Fflur Dafydd yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar deledu ar S4C nos Sul yma.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yw'r llwyfan ar gyfer y ffilm ias anghonfensiynol yma, sydd wedi’i hysbrydoli gan nofel Fflur Dafydd o’r un enw, ac wedi ei chyfarwyddo gan Euros Lyn sydd  wedi gwneud ei enw ar gyfresi fel Doctor Who, Happy Valley, Sherlock, Last Tango In Halifax, Broadchurch, Black Mirror, a Daredevil, sydd rhyngddynt wedi ennill pum gwobr BAFTA.

 

Mae’r plot llawn troadau yn dechrau pan fo’r llyfrgellwyr sy’n efeilliaid, Ana a Nan (Catrin Stewart), yn canfod eu mam (Sharon Morgan) ar fin farw. Mae geiriau olaf Elena yn awgrymu bod Eben (Ryland Teifi), ei chofiannydd, ynghlwm â'i marwolaeth, sy'n gyrru'r efeilliaid i ddial arno. Yn ystod un noson wallgof yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae cynllun yr efeilliaid yn mynd ar gyfeiliorn pan ddaw'r porthor nos, Dan (Dyfan Dwyfor), yn rhan o'r stori.

 

Yn dilyn llwyddiant nofel Y Llyfrgell, a gipiodd Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2009, roedd gweld ei chymeriadau yn dod yn fyw ar ffurf ffilm fel breuddwyd i'r awdures, Fflur Dafydd o Gaerfyrddin, a hynny am nad rhwng dau glawr oedd ei gweledigaeth am y stori yn wreiddiol;

 

“Ro’n i wastad wedi cael y freuddwyd ‘ma ‘mod i eisiau gwneud ffilm wedi’i seilio yn y Llyfrgell Genedlaethol ryw ddydd. Fel ffilm y dychmygais y syniad hwn yn wreiddiol, ond ysgrifennu llyfr a wnes i yn y pen draw,” meddai Fflur Dafydd, sy'n gynhyrchydd, yn gantores, ac yn awdur nofelau a rhaglenni teledu, gan gynnwys Parch ar S4C.

 

“Ond, mae’n rhaid i mi gyfaddef bod y llyfr yn wahanol i’r ffilm,” ychwanega Fflur. “Mae’r syniad, y lleoliad, a’r un cast o gymeriadau'r un fath, ond mae’r plot wedi newid yn llwyr gan ‘mod i ac Euros, y cyfarwyddwr, wedi penderfynu taw thriller roedden ni am wneud. Roedd angen i ni wasgu’r straeon i gyd i 90 munud o ddrama pur."

 

Taith theatrau

 

Ers dechrau ar daith theatrau yn haf 2016, mae Y Llyfrgell wedi denu canmoliaeth i Fflur ac Euros. Bu clod hefyd i'r brif actores Catrin Stewart am ei phortread celfydd o'r ddwy chwaer, Ana a Nan. Daeth Catrin i'r brig yn y categori Perfformiad Gorau Mewn Ffilm Hir Brydeinig yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin yn 2016. Fe'i henwebwyd ar gyfer y categori Perfformiad Gorau yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Oldenburg, Yr Almaen yn ogystal.

 

Mae’r ffilm bellach ar daith ryngwladol, ac wedi cadw cynulleidfaoedd yn India, America, Gwlad Belg a Hong Kong ar flaenau eu seddi. A nawr bydd gwylwyr S4C hefyd yn cael profi ias y noson o ddial a hiwmor tywyll yng nghwmni'r efeilliaid, a gwaed yn llifo ar loriau'r llyfrgell.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru