Dangosiad arbennig o gyfres newydd Y Gwyll

09/09/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd gwylwyr lwcus yn cael cyfle i weld cyfres newydd Y Gwyll/Hinterland yng Nghaerdydd heno.

 

Bydd dwy bennod gyntaf cyfres newydd, hir-ddisgwyliedig, Y Gwyll/Hinterland yn cael ei dangos am y tro cyntaf i gynulleidfa fechan yng nghanolfan Chapter, Caerdydd heno Dyma fydd y cyfle cyntaf posib i weld y bennod gyntaf, cyn iddi gael ei darlledu ar deledu am y tro cyntaf ar S4C, am 9.00 nos Sul.

 

Bydd y noson yn cynnwys sgwrs gyda'r prif actorion, ac enwebeion Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru, Mali Harries a Richard Harrington, un o gynhyrchwyr y gyfres Ed Thomas ac un o'r cyfarwyddwyr Gareth Bryn. 

 

Mae'r noson yn un o nifer o ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal ar draws y wlad ar y cyd rhwng S4C a BAFTA Cymru. 

 

Dywedodd Catrin Hughes Roberts, Cyfarwyddwr Partneriaethau S4C; "Mae perthynas wedi bod rhwng S4C, fel un o brif ddarlledwyr Cymru, a BAFTA Cymru ers blynyddoedd mawr. Un o elfennau mwyaf cyffrous y bartneriaeth newydd hon yw gallu cynnig rhagor o gyfleoedd i'r cyhoedd fod yn rhan o'n gweithgareddau ac i weld ein rhaglenni cyn iddynt gael eu darlledu ar y sianel, yn ogystal ag edrych am gyfleoedd i fagu sgiliau a thalentau yn y diwydiant."

 

Dathlu talentau

 

Dywedodd Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru, "Rydym yn hynod o falch o gael cyd-weithio gyda S4C i ddathlu talentau ffilm a theledu Cymru drwy ddigwyddiadau fel rhain. Mae 34% o’n digwyddiadau ni eisoes yn cael eu cynnal tu hwnt i Gaerdydd, a chanran helaeth yn yr iaith Gymraeg. Rydym hefyd yn manteisio ar y cyfleoedd hyn i ysgogi unigolion sydd eisiau gweithio yn y cyfryngau i gael gwybod mwy am y gwahanol swyddi a chynyrchiadau sydd ar gael."

 

Mae Y Gwyll/Hinterland yn gynhyrchiad gan Fiction Factory ar gyfer S4C a BBC Cymru Wales. Noddir drama ar S4C gan Slater & Gordon.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru