Dangos Talent Newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

13/03/2013

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Perfformwyr Frank Thomas, Aaron Perry, Ben Montaigue a Gillie Rowland

Cynhaliodd prosiect Mentro CDG Sir Gâr ‘Ar y Tracs’, sef cyfres o berfformiadau byw ar drên Rheilffordd Calon Cymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth.


Gan adael o Lanymddyfri, fe wnaeth teithwyr fwynhau perfformiadau byw gan artistiaid newydd gorau Sir Gâr wledig wrth i’r trên fynd trwy Langadog, Ffairfach, Rhydaman a Llangennech cyn cyrraedd Llanelli.


Roedd y perfformwyr yn cynnwys Frank Thomas, Aaron Perry, Ben Montaigue a Gillie Rowland a chawsant eu mentora ar y diwrnod gan Amanda Toogood o Amanda’s Musical Steps.


“Roedd awyrgylch positif iawn ar y trên ac roedd yr artistiaid yn gefnogol iawn tuag at ei gilydd. Roedd yn gyfle da iddynt ymarfer eu sgiliau perfformio ac rwy’n gobeithio eu bod wedi teimlo bod yr adborth yn ddefnyddiol,” meddai Amanda.

 

Mae’r holl artistiaid a gymerodd ran yn y digwyddiad wedi gweithio’n agos gyda Tomas Marks, swyddog Datblygu Mentro a threfnwyd y digwyddiad i helpu hyrwyddo’r bobl ifanc broffesiynol hyn a’u talentau.

 

"Anogodd y digwyddiad hwn y perfformwyr ifanc sydd wedi derbyn cefnogaeth trwy Mentro i arddangos eu talent, gan amlygu’r dalent gynyddol yn Sir Gâr," meddai Tomas.

 

Mae Mentro yn darparu cefnogaeth fusnes i bobl ifanc rhwng 16 a 30 oed, trwy gynllun Entrepreneuriaeth Wledig CDG Sir Gâr. Ariennir y prosiect trwy Gynllun Datblygu Gwledig (CDG) Cymru 2007 – 2013 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gweledig.

 

Os wnaethoch chi golli ‘Ar y Tracs’, roedd BBC Radio Wales ar y trên yn recordio eitem ar gyfer eu diwrnod cerddoriaeth ar 28 Mawrth a bydd Mentro yn postio fideo o’r digwyddiad yr wythnos hon ar ei sianel YouTube.  Cafodd y digwyddiad ei ffilmio gan Broadside, cwmni ffilm annibynnol a redir gan bobl ifanc dan 18 oed sydd wedi’i leoli yng Nglanyfferi.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Tomas Marks ym Menter Bro Dinefwr ar 01558 825336 neu tomasmarks@menterbrodinefwr.org