Cystadleuaeth Stori Fer Taliesin a BBC Radio Cymru - Gwobr o £1000 i'r enillydd

16/08/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Eleni bydd BBC Radio Cymru mewn cydweithrediad â'r cylchgrawn llenyddol Taliesin yn cynnal cystadleuaeth sgwennu stori fer i ddathlu penblwydd y cylchgrawn yn 50 oed.

Gwobr o £1000 i'r enillydd + Cyfle posib i glywed darllediad o'r gwaith buddugol ynghyd â gweld ei gyhoeddi

Dyddiad Cau: 5pm ddydd Llun 12 Tachwedd 2012

Gwobr: £1000

Nifer Geiriau: Hyd at 5,000 o eiriau

Dylid anfon ceisiadau at: storifer@bbc.co.uk

Wrth anfon cais mae ymgeiswyr yn derbyn Telerau ac Amodau'r gystadleuaeth sydd i'w gweld ar wefan BBC Radio Cymru.

 

Cystadleuaeth Stori Fer Taliesin a BBC Radio CymruPanel Beirniadu

Mihangel Morgan - Cadeirydd y panel

Lowri Davies - (Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru)

Siân Melangell Dafydd (Golygydd Cylchgrawn Taliesin)

Angharad Elen (Golygydd Cylchgrawn Taliesin)

Cyhoeddir y stori fuddugol yng nghylchgrawn Taliesin, Gwanwyn 2013 a threfnir i'r stori fuddugol gael ei darlledu ar BBC Radio Cymru yn ystod y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

 

Sut i Gystadlu:

Derbynir ceisiadau tan : 5pm ddydd Llun 12 Tachwedd 2012

Anogir cystadleuwyr i yrru eu ceisiadau ar e-bost: storifer@bbc.co.uk

Darllenwch y Telerau a'r Amodau yn drylwyr i wneud yn siwr bod yr awdur a'i waith yn gymwys i gystadlu. Drwy gynnig, cymerir yn ganiataol eich bod yn derbyn y Telerau a'r Amodau yn llawn.

- Un cynnig dderbynir gan bob cystadleuydd
- Rhaid i bob cynnig fod yn Gymraeg
- Rhaid i bob cynnig fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd ac heb ei gyhoeddi o'r blaen.
- Caniateir uchafswm o 5,000 o eiriau.
- Rhaid i bob cynnig fod wedi ei deipio (yn ddelfrydol - Font: Arial, 12pt, inc du, gofod dwbl rhwng y llinellau).
- Dylai blaenddalen y stori nodi manylion y stori a nifer y geiriau.
- Dylid gyrru'r stori ar ffurf dogfen Microsoft WORD (.doc neu .docx) gydag enw'r awdur yn rhan o enw'r ffeil, fel yn yr enghraifft ganlynol: Stori Fer - TH Parry-Williams.
- Rhaid gyrru ffurflen gais gyda phob cynnig.
- Agorwch y ddogfen PDF uchod gan lenwi eich manylion ym mhob blwch. Safiwch y ddogfen drwy glicio File/Save As gydag enw'r awdur yn nheitl y ffeil, fel yn yr enghraifft ganlynol: Ffurflen Gais - TH Parry-Williams. I sicrhau bod y wybodaeth wedi ei gadw yn gywir ganddoch chi, caewch y ffurflen PDF a'i hail-agor cyn ei gysylltu i'r e-bost.
- *i gael y fersiwn ddiweddara o Adobe Reader ewch i: http://get.adobe.com/uk/reader/
- Dylai pob cynnig e-bost felly gynnwys dwy ddogfen - y stori (WORD) a ffurflen gais (PDF).

- E-bostiwch eich cynigion at: storifer@bbc.co.uk

neu Stori Fer, Ystafell 2001, BBC, Llandaf, Caerdydd, CF5 2YQ.

 

Ffynhonnell: BBC Radio Cymru


Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.