Cystadleuaeth Golff yr Eisteddfod ar ei 33ain blwyddyn

25/07/2018

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Unwaith eto, mae Cystadleuaeth Golff blynyddol yr Eisteddfod Genedlaethol yn argoeli i fod yn llwyddiant ysgubol, gyda’r achlysur eleni yn 33ain blwyddyn ers ei sefydlu.

Cynhelir y digwyddiad eleni yng Nghlwb Golff Radur at gyrion Caerdydd ddydd Iau 9 Awst.

 

Bydd awyrgylch groesawgar a chyfeillgar yn y Clwb yn Radur, ac mae’r trefnwyr ac Eisteddfodwyr fel ei gilydd yn edrych ymlaen at gael y cyfle i chwarae’r cwrs pencampwriaeth 18 twll.

 

Noddir y diwrnod gan Redrow Homes, Rhanbarth De Cymru, y dywedodd eu Cyfarwyddwr Gwerthiant, Beverley Wookey, "Rydym wrth ein bodd o gael y cyfle i gefnogi Cystadleuaeth Golff Blynyddol yr Eisteddfod eleni. Mae'n bwysig iawn i Redrow fod yn gysylltiedig â chodi arian mewn cymunedau lle ‘rydym yn adeiladu cartrefi fel yn ein datblygiad Parc Plymouth, rhan o bentref gardd Plasdwr ger Clwb Golff Radur."

 

Ychwanegodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, "Mae'r Gystadleuaeth Golff yn rhan bwysig o arlwy'r ŵyl - uchafbwynt yr wythnos i rai pobl - a thros y blynyddoedd, mae wedi dod yn fwyfwy poblogaidd, gyda'r cyfle o ennill y tlysau golff mor bwysig i'r chwaraewyr ac y mae’r cystadlaethau llwyfan i’r corau a’r bandiau ddaw o bob cwr o Gymru!

 

"Rydym yn edrych ymlaen at groesawu chwaraewyr i'r cwrs bendigedig sydd gan Radur, ac ‘rydym yn ddiolchgar iawn i Redrow am noddi'r digwyddiad."

 

Fformat

 

Fformat y gystadleuaeth yw Stableford cymysg unigol, ac mae ychydig o amseroedd dechrau dal ar gael o 07:30 i 15:30. Mae ymwelwyr yn talu £20 i gymryd rhan gyda £5 yn mynd tuag at gronfa'r Eisteddfod. Mae gwobrau i’r gwestai ac aelodau gorau ar gyfer y dynion a’r merched. Gellir archebu amser dechrau unigol neu grŵp trwy ffonio'r Clwb ar 029 2084 2408.