Cynyddu defnydd o'r Gymraeg mewn chwaraeon

20/07/2016

Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Heddiw bydd Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal sesiwn drafod ar faes y Sioe Fawr i drafod sut i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn chwaraeon.

Mae’r Comisiynydd wedi paratoi pecyn ymarferol i glybiau a chymdeithasau chwaraeon ddatblygu gweithgareddau yn Gymraeg neu’n ddwyieithog. Cafodd ei ddatblygu ar y cyd â Chwaraeon Cymru ac yn sgil trafodaethau â gwahanol gymdeithasau chwaraeon.

 

Mae’r pecyn yn cynnwys ystadegau, ffeithiau, fideos, enghreifftiau o arferion da ac adnoddau defnyddiol fel posteri a chardiau fflach yn cyflwyno geirfa Gymraeg ddefnyddiol i hyfforddwyr.

 

Wrth edrych ymlaen at y digwyddiad ar faes y Sioe, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Mae chwaraeon yn rhan ganolog o fywydau llawer fawr o bobl yng Nghymru – boed nhw yn cymryd rhan eu hunain, yn anfon eu plant i glybiau chwaraeon, yn gwirfoddoli neu’n cefnogi. Mae’n bwysig felly bod y meysydd chwarae a’r sesiynau hyfforddi yn adlewyrchu bywyd yng Nghymru, lle mae’r Gymraeg yn cael ei gweld, ei chlywed a’i defnyddio yn naturiol. Mae’n hollbwysig bod y cymdeithasau chwaraeon yn gweld y manteision ac yn bachu ar y cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg."

 

“Mae’r ffaith fod y Gymdeithas Bêl-droed wedi cofleidio’r Gymraeg fel rhan o’r ymgyrch yn Ffrainc wedi gosod yr iaith ar lwyfan rhyngwladol ac wedi amlygu’r cyswllt cryf rhwng chwaraeon a'r Gymraeg. Mae llawer o gymdeithasau eraill hefyd wedi ymateb yn gadarnhaol i’r her ac yn mynd ati i gynyddu eu defnydd o’r iaith.”

 

Yn y digwyddiad hwn, bydd Undeb Rygbi Cymru yn siarad am y gwaith maen nhw yn ei wneud ar hyn o bryd i ddefnyddio’r Gymraeg ac yn siarad am eu cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn y dyfodol. Byddant yn siarad yn benodol hefyd am sut bydd y pecyn Amdani yn hwb i’w gwaith o greu cyfleoedd hyfforddi yn y Gymraeg.

 

Defnyddio’r Gymraeg

 

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi bod dan y lach yn ddiweddar yn y cyfryngau cymdeithasol am y diffyg Cymraeg wrth drydar ond fe ddywedodd Pennaeth Marchnata Digidol a Chyfathrebu newydd yr Undeb, Mark Killingley: “Mae Undeb Rygbi Cymru yn edrych tuag at adeiladu ar ein hymdrechion i ddefnyddio’r Gymraeg er mwyn cynyddu cyfranogiad ac edmygedd yn y gamp yng Nghymru.”

 

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell: “Mae ein diwylliant dwyieithog yn gosod Cymru ar lwyfan y byd lawn gymaint ag y mae ein hangerdd tuag at chwaraeon. Mae chwaraeon yn amgylchedd delfrydol ar gyfer annog defnydd ffurfiol ac anffurfiol o’r Gymraeg."

 

Ychwanegodd, “Yn Chwaraeon Cymru rydyn ni’n ymrwymedig I wireddu’r weledigaeth hon. Drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi Cymraeg, dwyieithog, neu lle defnyddir y ddwy iaith yn naturiol ar y meysydd chwarae, gall y sector chwaraeon gynnig cyfleoedd i’r Gymraeg ffynnu yn ein cymunedau.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru