Cynrychioli Cymru mewn wythnos ffilm yn Los Angeles

22/10/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Ken Skates, yn cynrychioli Cymru yn Wythnos Ffilm a Theledu’r Deyrnas Unedig yn Los Angeles yr wythnos hon. 

 

Y nod yw hybu y sector diwydiannau creadigol, gan ddenu rhagor o gynyrchiadau rhyngwladol o’r radd flaenaf i Gymru.

 

Mae Cymru wedi profi llwyddiannau rhyngwladol diweddar yn cynnwys ffilmio cynyrchiadau yma fel y Da Vinci’s Demons a The Bastard Executioner.

 

Caiff Wythnos Ffilm a Theledu’r Deyrnas Unedig ei threfnu gan Gomisiwn Ffilm Prydain ac mae’n creu cyfleoedd i rwydweithio â stiwdios a chwmnïau cynhyrchu yn yr Unol Daleithiau. Prif bwrpas yr wythnos yw tynnu sylw unigolion allweddol o fewn y diwydiant at y cyfleusterau cynhyrchu rhagorol a’r golygfeydd ysblennydd sy’n golygu bod Cymru’n lleoliad delfrydol ar gyfer gwaith ffilmio.

 

Bydd y Dirprwy Weinidog yn mynychu cyfres o ddigwyddiadau a chyfarfodydd gyda swyddogion gweithredol uchel eu proffil ym maes teledu a ffilm, gan gynnwys Twentieth Century Fox, Netflix, Is-Lywydd Gweithredol Pinewood USA a Jane Tranter a Julie Gardner o gwmni cynhyrchu Bad Wolf. Bydd y Dirprwy Weinidog yn manteisio ar y cyfleoedd hyn er mwyn trafod sut y gall Llywodraeth Cymru gefnogi a denu cynyrchiadau teledu ar raddfa fawr i Gymru.  

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog, “Mae Wythnos Ffilm a Theledu’r DU yn creu cyfle i ni hybu llwyddiannau mawr Cymru wrth gynhyrchu dramâu teledu a ffilmiau o’r radd flaenaf ynghyd â’n cyfleusterau a’n golygfeydd rhagorol a’n gweithlu medrus."

 

Yn ôl Ken Skates, “Fel rhan o’n huchelgais i sicrhau bod Cymru’n datblygu’n ganolfan ragoriaeth ryngwladol ar gyfer y diwydiannau creadigol rydym wedi creu pecynnau cymorth sydd wedi helpu i sicrhau bod y diwydiant yng Nghymru wedi tyfu lawer yn fwy na gweddill y Deyrnas Unedig yn ystod yr un cyfnod."

 

Manteision economaidd

 

“Mae manteision economaidd sylweddol ar gyfer pob sector yn deillio o hyn, gan gynnwys manteision twristiaeth." fel yr eglurodd,  "Cafodd 200 o ystafelloedd gwely eu llenwi yn Sir Benfro yr wythnos ddiwethaf yn sgil gwaith cynhyrchu yno. Dyma hwb sylweddol i’r diwydiant twristiaeth yn ystod cyfnod cymharol dawel. Mae delweddau o olygfeydd ysblennydd Cymru hefyd yn cael eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol a’u darlledu ar draws y byd. Gall sylw o’r fath fod yn amhrisiadwy o safbwynt denu rhagor o ymwelwyr rhyngwladol i Gymru."

 

Ychwanegodd, “Rwy’n bwriadu manteisio ar bob cyfle yn ystod fy ymweliad i hybu’r hyn y gall Cymru ei gynnig. Dylem felly allu edrych ymlaen at weld hyd yn oed mwy o gynyrchiadau drama rhyngwladol ar gyfer y teledu yn dod i Gymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru