Cynnal protest yn gwrthwynebu codi peilonau

24/10/2016

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd ymgyrchwyr yn cynnal gwrthdystiad yn erbyn cynllun y Grid Cenedlaethol i godi mwy o beilonau ar draws Ynys Môn ddydd Mercher.

Ar yr un diwrnod bydd y Grid Cenedlaethol yn arddangos eu cynlluniau i godi rhes arall o beilonau ger peilonau eraill sydd eisoes yn croesi tir ym mhentref Talwrn.

 

Fe esboniodd Dafydd Idriswyn Roberts, Cadeirydd pwyllgor ymgyrchu ar ran cynghorau tref a chymuned Môn: “Mae unigolion bellach yn teimlo wedi eu gorthrymu gan y Grid wrth weld hyfdra’r cwmni yn anwybyddu barn pobl Môn gan barhau gyda’r cynlluniau i godi mwy o beilonau. Ag eto cryfder pobl Mon yw eu hawl i gael gwrandawiad teg yn yr ymgynghoriad pwysig yma.’

 

Mae’r trefnydd Dafydd Idriswyn yn annog pobl i fynegi gwrthwynebiad, trwy ysgrifennu eu hymatebion i’r ymgynghoriad gan alw am opsiynau eraill i gario’r trydan trwy geblau tanfor neu tanddaear. 

 

Mae Dafydd Idriswyn Roberts yn dadlau y dylent ystyried opsiynau eraill, "Os yw’r opsiynau eraill yn ddigon da i ardaloedd eraill megis Llundain a’r Wirral, yna rydym ninnau’n disgwyl yr un parch at ein hamgylchedd pwysig ni ym Môn.”

 

Effaith andwyol

 

Mewn cyfarfod yn siambr y Cyngor Sir i drafod cynllun y Grid ar 21/10/16, dywedodd Cynghorydd  tref dros Beaumaris, Stan Zalot: “Mae’r codi mwy o beilonau am effeithio’r ynys i gyd nid yn unig y rhai sy’n byw yn agos atynt. Nid yw’r peilonau yn dod yn agos i Beaumaris, ac eto bydd rhes arall yn cael effaith andwyol ar ein tref hardd ni sy’n dibynnu ar dwristiaeth. Y peth cyntaf a welwch wrth groesi Pont Britannia yw’r peilonau - pwy fydd eisiau dod i’r ynys yn llawn fwy fyth o beilonau dur?  Mae Ynys Mon yn dibynnu mwy ar dwristiaeth nag unrhyw ardal arall ym Mhrydain, felly gwallgofrwydd yw codi mwy o beilonau a difetha’r dirwedd drawiadol sy’n denu gymaint o dwristiaid i’r ynys.”

 

Cynhelir y brotest am 4:30y.p. ar Ddydd Mercher yma ym mhentref Talwrn, yn Ynys Mon. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru