Llond haf o straeon ar safleoedd hanesyddol

24/05/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dros yr haf bydd straeon cyffrous yn dod â gorffennol Cymru’n ôl yn fyw ar safleoedd hanesyddol ledled y wlad i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru.

Mae’r cyfan yn rhan o ‘Haf o Straeon’, cyfres o ddigwyddiadau a drefnir gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol (Cadw) Llywodraeth Cymru drwy ei ymgyrch Chwilio am Chwedlau.

 

Cynhelir y digwyddiadau chwedleua drwy fis Mai a Mehefin i ddathlu barddoniaeth a llenyddiaeth enwog Cymru gan roi cyfle i ymwelwyr wrando ar straeon sy’n seiliedig ar hoff chwedlau a hanesion y wlad, o’r hanes am y Brenin Arthur i chwedlau gwerin canoloesol.

 

Bydd y chwedleua’n digwydd ar un ar ddeg o safleoedd Cadw gan gynnwys Caer a Baddondy Rhufeinig Caerllion, Abaty Tyndyrn a Chastel Biwmares gyda phob sesiwn chwedleua’n para hyd at hanner awr. Anogir ymwelwyr i alw heibio drwy gydol y dydd i brofi’r grefft o chwedleua Cymreig ar ei gorau.

 

Bydd un chwedleuwr, Cath Little, yn cyfuno geiriau a chaneuon i swyno ymwelwyr gyda hanesion am gewri a’r bobl fychain, ysbrydion a thrysorau cudd, chwaer-elyrch a neidr-ferched, wrth ymweld â Gwaith Haearn Blaenafon ar ddydd Mawrth, 30 Mai. Yna bydd yr awdur a’r chwedleuwr traddodiadol, Richard Berry, yn difyrru ei wrandawyr gyda’r hanes arwrol am y Brenin Arthur a chymysgedd o chwedlau gwerin Cymreig yn Llys a Chastell Tre-tŵr ar ddydd Mawrth, 30 Mai ac yn Abaty Tyndyrn ar ddydd Iau, 1 Mehefin.     

 

Ysbrydoli ymwelwyr gyda straeon

 

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru: “2017 yw Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru fydd yn ceisio ysbrydoli ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd i ymdrochi yn chwedloniaeth a hanes cyfoethog ein gwlad – ac mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i wneud hynny.

 

“Gyda mwy na dwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw pob blwyddyn, rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd a chyffrous o ddenu mwy fyth o ymwelwyr a'u helpu i ddeall y safleoedd yn well a pham eu bod yn rhan mor bwysig o ddiwylliant Cymru."

 

Bydd yr ‘Haf o Straeon’ ar safleoedd Cadw’n digwydd rhwng 29 Mai a’r 10 Mehefin.  Anogir ymwelwyr i rannu eu profiadau chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau.

 

Am restr lawn o’r digwyddiadau, ewch i'r wefan, dowch o hyd i Cadw ar Facebook neu dilynwch @cadwcymru ar Twitter.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru