Cynnal Gŵyl Bedwen lyfrau dros y penwythnos

20/04/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cynhelir Gŵyl Lyfrau i’r Holl Deulu yn Galeri, Caernarfon ddydd Sadwrn yma.

Fe fydd Gŵyl Bedwen lyfrau sy’n cael ei chynnal yn flynyddol mewn gwahanol ardal o Gymru yn ddathliad o’r gorau o’r byd cyhoeddi Cymraeg efo digwyddiadau o bob math i oedolion a phlant gydol y dydd.

 

Fe gynhelir lansiadau o gyfrolau newydd gyda Elis Dafydd ac Aled Lewis Evans a chyfiethiadau o waith Roald Dahl a David Walliams.

 

Fe fydd sesiynau yng nghwmni Manon Steffan Ros a Mair Tomos Ifans. Fe fydd sesiwn hefyd o ganu emynau newydd i blant ac ymddangosiad arbennig gan y cymeriad poblogaidd Ben Dant. 

 

Nofelau lu

 

Fe fydd Sian Northey a Haf Llewelyn yn lansio’i nofelau diweddaraf yn ystod yr Wyl, gyda Geraint Lovgreen yn holi Myfanwy Alexander ar ei nofel newydd. Fe fydd Harri Parri hefyd yn sgwrsio gyda Aled Jones Williams a Dyfed Edwards. 

 

Fe fydd yr Wyl dechrau nos Wener am 7 yn siop Palas Print yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys, Gruffudd Owen ac Elis Dafydd yn diddanu. Fe fydd y gweithgareddau yn ddechrau dydd Sadwrn am 10 y bore. 

 

Ceir rhagor o fanylion am y Fedwen Lyfrau yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru