Cynnal Gwerthiant Llyfrau Mewn Cyfnod Heriol

24/05/2013

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cynnal Gwerthiant Llyfrau Mewn Cyfnod Heriol

Er bod siopau’r stryd fawr yn mynd trwy gyfnod pur anodd ar hyn o bryd, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi bod gwerthiant llyfrau drwy eu Canolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth yn gyson â gwerthiant y llynedd.

 

"O ystyried y sefyllfa economaidd, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod gwerthiant llyfrau o Gymru yn agos iawn at werthiant y llynedd, a gwelwyd cynnydd pellach yng ngwerthiant llyfrau Cymraeg i blant," meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau. Canmolodd yr awduron a’r cyhoeddwyr am ddarparu arlwy ardderchog o lyfrau, a’r llyfrwerthwyr hwythau am gynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r darllenwyr.

 

"Yn ddiweddar, ro’n i’n bresennol yn y Fedwen Lyfrau – yr Ŵyl Lyfrau Gymraeg a gynhaliwyd yn Felin-fach," ychwanegodd Mr Jones, "ac mewn un sesiwn fe nododd y newyddiadurwr Lyn Ebenezer nad oedd yn cofio blwyddyn cystal o ran y dewis o lyfrau sydd ar gael. Mae hynny’n glod arbennig i’r fasnach lyfrau yng Nghymru ac yn cael ei adlewyrchu yn y gwerthiant drwy’r siopau."

 

Bu’r haf y llynedd yn hynod o siomedig o ran y tywydd, ac effeithiwyd yn fawr ar sioeau a gwyliau ledled Cymru. Yn ei dro, cafodd hyn gryn effaith ar werthiant llyfrau, yn enwedig o fewn y sector dwristiaeth. Yn ffodus, cafwyd Nadolig calonogol o ran gwerthiant, gyda chynnydd pellach ym misoedd Ionawr, Chwefror a Mawrth yn arwain at ostyngiad bychan iawn o 0.6% (£19,000 mewn trosiant o dros £3m net) erbyn diwedd y flwyddyn ariannol – canlyniad hynod galonogol o ystyried yr hinsawdd economaidd presennol.

 

"Roedd effaith y gwahanol dymhorau i’w weld yn amlycach nag erioed y llynedd," ychwanegodd Mr Jones, "ac er bod gwerthiant yr haf yn siomedig iawn, cafwyd cyfnodau eraill o werthiant rhagorol i wrthbwyso’r sefyllfa."

 

Cynllun i Gefnogi Siopau Annibynnol

 

Fel rhan o gynlluniau’r Cyngor Llyfrau i gefnogi a hybu’r fasnach lyfrau, mae’r Cyngor newydd lansio Cynllun i Gefnogi Siopau Annibynnol, lle telir comisiwn i siop o ddewis y cwsmer ar werthiant llyfrau print ac e-lyfrau drwy wefan Gwales.

 

Gall unrhyw un sy’n ymweld â gwefan Gwales ddod o hyd i’w siop lyfrau leol trwy ddefnyddio’r map o Gymru a ddarperir ar y safle, ac anogir darllenwyr i gefnogi’r siopau hyn. Yn ogystal, gall cwsmeriaid enwebu siop annibynnol trwy osod archeb ar y wefan, gyda’r siop yn derbyn comisiwn ar bob archeb – boed yn llyfr print neu e-lyfr. Telir comisiwn pellach i’r siop os bydd y cwsmer yn cyrraedd gwefan Gwales o wefan y siop ei hun.

 

"Y siopau llyfrau annibynnol yw asgwrn cefn y fasnach lyfrau yng Nghymru," meddai Phil Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth a Hyrwyddo’r Cyngor, "a thrwy’r cynllun ymarferol hwn gallwn roi pob cefnogaeth iddynt. Mae’r llyfrwerthwyr yn cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i’r darllenwyr drwy eu cynghori am y dewis eang o lyfrau sydd ar gael, ac mae’r datblygiad hwn yn enghraifft dda o’r cydweithio sy’n digwydd o fewn y diwydiant."

 

Ffynhonnell: Cyngor Llyfrau Cymru