Cynllun i greu swyddi celfyddydau yn cael ei lansio

05/12/2013

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd y trefnwyr yn ceisio annog cwmniau i gyflogi prentisiaid yn y lansiad yng Nghanolfan y Mileniwm

Mae cynllun i geisio creu swyddi ym myd y celfyddydau dros y 1,000 diwrnod nesaf yn cael ei lansio.

 

Nod cynllun 'Building a Creative Nation' yw creu miloedd o swyddi ar draws y DU, ym meysydd y cyfryngau, cerddoriaeth a theatr erbyn 2016.

 

Bydd digwyddiad yng nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd ddydd Iau, Rhagfyr 5ed, yn ceisio annog cwmnïau i gyflogi prentisiaid.

 

Mae prentisiaid llawn amser yn derbyn £3,600 tuag at eu cyflog fel rhan o'r cynllun, gyda'r arian yn dod gan Llywodraeth Cymru.

 

Un fydd yn siarad yng Nghanolfan y Mileniwm yw Sammi Pepper, sydd wedi cael prentisiaeth gydag Opera Genedlaethol Cymru.

 

Dywedodd wrth BBC Radio Wales: "Roedd gen i ddiddordeb mawr yn y celfyddydau beth bynnag, ond yn amlwg mae swyddi yn anodd eu cael, felly fe wnes i gais drwy Gyrfa Cymru a dyna sut nes i ddod o hyd i'r Opera Cenedlaethol.

 

"Mae wedi bod yn dda iawn. Dwi'n teimlo fel rhan o'r tîm a ddim fel prentis o gwbl.

 

"Mae'r profiad yn debyg i'r un y buaswn yn ei gael mewn swydd lawn yn hytrach na phrentisiaeth."

 

Yng Nghymru mae'r delynores Catrin Finch a'r actor Peter Karrie hefyd wedi rhoi eu cefnogaeth i'r cynllun yn ogystal â'r dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg.

 

Ffynhonnell: NEWYDDION BBC CYMRU

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net