ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 103 AND report_type = 2 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.233.242.204
  REMOTE_PORT : 31488
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : blog=cynllun-hyfforddi-cenedlaethol-mudiad-meithrin
  REQUEST_URI : /blog/cynllun-hyfforddi-cenedlaethol-mudiad-meithrin.html
Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin


ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 103 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.233.242.204
  REMOTE_PORT : 31488
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : blog=cynllun-hyfforddi-cenedlaethol-mudiad-meithrin
  REQUEST_URI : /blog/cynllun-hyfforddi-cenedlaethol-mudiad-meithrin.html

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

22/01/2013

Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Dyma gyfle i chi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

 

Bydd pawb sy’n cael eu derbyn ar y cwrs yma yn cael grant hyfforddi tra’n dysgu.  Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am un o’r 200 o lefydd ar y cynllun hyfforddi yma a leolir mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd ac ysgolion cynradd
ledled Cymru.

 

Mae’r cynllun hyfforddi cenedlaethol yma yn cael ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2013 hyd 31 Mawrth 2014.

 

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch gyda Cam Wrth Gam ar y manylion cysylltu uchod.

 

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

 

Dyddiad cau: 25 Ionawr 2013
Gwefan: www.camwrthgam.co.uk
E-bost: post@camwrthgam.co.uk
Ffoniwch: 01970 639601